„Uciekające metropolie. Ranking 100 polskich miast”

„Uciekające metropolie. Ranking 100 polskich miast”

Bielsko-Biała wspólnie z powiatem bielskim zostało sklasyfikowane na szóstym miejscu w zestawieniu przygotowanym przez Klub Jagielloński zatytułowanym „Uciekające metropolie. Ranking 100 polskich miast”. Celem opracowania było porównanie dynamiki i ścieżki zmian największych pod względem liczby mieszkańców ośrodków funkcjonujących w Polsce w latach 2004-2018. W związku z ograniczoną dostępnością danych za podstawową jednostkę terytorialną przyjęto powiat. Warto podkreślić, że Bielsko-Biała wspólnie z powiatem bielskim pozostawiło w pokonanym polu takie miasta, jak Kraków, Lublin czy Poznań.

Ranking obejmował cztery kategorie złożone z kilku wskaźników. Obszary badawcze to gospodarka, wiedza, usieciowienie i jakość życia. W ramach pierwszej kategorii autorzy brali pod uwagę np. stosunek średniego wynagrodzenia w danym mieście do wynagrodzenia w kraju, odsetek ludności w wieku produkcyjnym czy nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach. Natomiast na wiedzę złożyły się liczba studentów, ale też frekwencja w wyborach samorządowych i m.in. dane o wykształceniu ludności. Usieciowienie to liczba uczestników szeroko pojętego życia kulturalnego i sportowego, a także dostępność komunikacyjna - zarówno drogowa, jak i lotnicza. W obszarze jakości życia na wynik wpłynęły: liczba mieszkań i ich cena, liczba łóżek szpitalnych, lekarzy, kilometrów ścieżek rowerowych czy wypadków drogowych. Większość danych zawartych w rankingu pochodzi z Głównego Urzędu Statystycznego.

Głównym celem rankingu Uciekające metropolie była ocena  wybranych ośrodków miejskich w Polsce pod względem zrównoważonego rozwoju. Powstał on, by ocenić potencjał i dynamikę rozwoju miast od chwili wejścia Polski do Unii Europejskiej. Jak przyznają autorzy rankingu, z jego wyników wyłania się Polska dwóch prędkości - dynamicznie rozwijających się metropolii oraz będących w stagnacji średnich i małych miast.

Statystyki potwierdzają hipotezę o zwiększającym się dystansie rozwojowym pomiędzy największymi metropoliami a mniejszymi miastami. Czynnikiem różnicującym stało się posiadanie w regionie dużej metropolii – czytamy w rankingu.

Atrakcyjne, dynamicznie rozwijające się miasta - a takim niewątpliwie jest, co potwierdza ranking Klubu Jagiellońskiego, Bielsko-Biała - przyciągają najzdolniejszych ludzi, najbardziej innowacyjne firmy, najciekawsze przedsięwzięcia społeczne oraz kulturalne i stanowią centrum aktywności i rozwoju społeczno-gospodarczego.

 

„Uciekające metropolie. Ranking 100 polskich miast”

„Uciekające metropolie. Ranking 100 polskich miast”