Węgiel komunikat

Herb Bielska-Białej
Herb Bielska-Białej

Informujemy, że Gmina Bielsko-Biała wyczerpała już zapasy węgla, którymi dysponowała.
W związku z tym wszystkie niezrealizowane dotychczas wnioski o preferencyjny zakup tego paliwa z konieczności pozostaną bez rozpatrzenia.

Jednocześnie wyjaśniamy, że podjęliśmy próbę zwiększenia zapasów węgla, ale oferta Polskiej Grupy Górniczej, którą otrzymaliśmy 13 marca br. uniemożliwiała zakup tego surowca
w dotychczasowym sortymencie. Miałby on także inne pochodzenie niż do tej pory. Dodatkowo zaproponowana nam przez PGG ilość węgla nie wystarczyłaby na zrealizowanie złożonych przez bielszczan zamówień.

Od początku funkcjonowania tego programu dokładaliśmy wszelkich starań, aby dostarczany Państwu węgiel był jak najwyższej jakości. Aktualna oferta PGG nie pozwoliłaby nam
na utrzymanie dotychczasowych standardów w tym zakresie.

W związku z faktem, że nie jesteśmy w stanie zagwarantować Państwu surowca
o takiej jakości jak dotąd w poczuciu głębokiej odpowiedzialności za Państwa bezpieczeństwo i komfort, a także w trosce o finanse Miasta sprzedaż węgla przez bielski samorząd nie będzie kontynuowana.