Interwencja w sprawie utrzymania cmentarzy wojskowych

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2013.594 ze zm.), ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. 2013.595 ze zm.), ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity: Dz. U.  2011.118.687 ze zm.), ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U.1933. 39. 311 ze zm.).

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Miejskiej

Sposób zgłaszania interwencji:

Termin załatwienia sprawy

zgodnie z przepisami KPA

Telefon kontaktowy

33 497 16 91

Data aktualizacji

11.03.2024 r