Wydział Gospodarki Miejskiej

Jak załatwić sprawę w wydziale

Jak załatwić sprawę

Zakres Zadań

 • Nadzór nad utrzymaniem placów i przejść podziemnych.
 • Współudział w wprowadzaniu metod utylizacji i recyklingu odpadów.
 • Nadzór nad schroniskiem dla bezdomnych zwierząt.
 • Prowadzenie działań związanych z likwidacją i rekultywacją dzikich wysypisk śmieci.
 • Nadzór działań w zakresie utrzymania zieleni miejskiej oraz współudział w jej rozwoju.
 • Nadzór działań w zakresie konserwacji i pielęgnacji lasu komunalnego.
 • Nadzór działań w zakresie konserwacji i pielęgnacji parków, zieleńców, skwerów.
 • Realizacja zadań wynikających z przepisów o cmentarzach.
 • Realizacja zadań w zakresie obsługi Cmentarza Komunalnego.
 • Realizacja zadań w zakresie konserwacji, porządkowaniu, pielęgnacji oraz remontów na cmentarzach wojskowych.
 • Wycinanie, redukcja, cięcie, pielęgnacja drzew i krzewów rosnących na terenie Gminy.
 • Koordynacja i nadzór działań w zakresie oświetlenia ulic, w tym również:         
  • nadzór nad programem przebudowy i modernizacji oświetlenia miejskiego
  • zlecanie i nadzorowanie oświetlenia placów, parków, przejść podziemnych i budowli będących w pieczy Gminy
  • sprawdzanie stanu oświetlenia ulic miejskich.
  • najem słupów oświetlenia ulicznego celem instalacji infrastruktury liniowej (np. powieszenie przewodów teleinformatycznych).
 • Koordynacja i nadzór w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę.
 • Koordynacja i nadzór działań w zakresie utrzymania kanalizacji deszczowej.
 • Współudział w nadzorze w zakresie kanalizacji sanitarnej.
 • Nadzór nad ciekami wodnymi i rowami zlokalizowanymi w granicach administracyjnych miasta.
 • Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt , a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Bielsko-Biała.

 

Lp. ZESPÓŁ/STANOWISKO POKÓJ NR TELEFONU

IMIĘ I NAZWISKO

e-mail

1.

Naczelnik

Wydziału Gospodarki Miejskiej

112 334971507

Wiesław Maj

wieslaw.maj@um.bielsko-biala.pl

2.  

Zastępca Naczelnika

Wydziału Gospodarki Miejskiej

110 334971762

Marek Przemyk

marek.przemyk@um.bielsko-biala.pl

3.

Sekretariat

 

111 334971508

Bożena Gajda

gosp.miejska@um.bielsko-biala.pl

bozena.gajda@um.bielsko-biala.pl

4. Stanowisko ds. Obsługi Finansowej Wydziału  115 334971893

Alina Kraus

alina.kraus@um.bielsko-biala.pl

Magdalena Czader

magdalena.czader@um.bielsko-biala.pl

4. Zespół ds. utrzymania oświetlenia Miasta 107 334971702


Jarosław Modrzakowski


jaroslaw.modrzakowski@um.bielsko-biala.pl

Piotr Miodoński

piotr.miodonski@um.bielsko-biała.pl

5. Zespół ds. utrzymania czystości Miasta 117  

Karol Fijak

karol.fijak@um.bielsko-biala.pl

Joanna Błaszczak

joanna.blaszczak@um.bielsko-biała.pl

6. Nadzór nad schroniskiem bezdomnych zwierząt 109 334971704


Grażyna Urbańska


grazyna.urbanska@um.bielsko-biala.pl

 

7. Stanowisko ds. obsługi obiektów komunalnych (place zabaw, siłownie i górskie ścieżki rowerowe) 116 334971609

Anna Waniołka


anna.waniolka@um.bielsko-biala.pl

8.

 

Zespół ds. Zieleni

113

 

334971701

Marta Zalot

 marta.zalot@um.bielsko-biala.pl

Barbara Glajc

barbara.glajc@um.bielsko-biala.pl

Justyna Skrzek

justyna.skrzek@um.bielsko-biala.pl

9. Stanowisko ds. wycinki drzew 113 334971701

Krystyna Rejmańska

krystyna.rejmanska@um.bielsko-biala.pl

9.

Stanowisko ds. współpracy z

Miejskim Zarządem Dróg

117 334971706

Rafał Sobociński

rafal.sobocinski@um.bielsko-biala.pl

10. Stanowisko ds. opiniowania i realizacji projektów z Budżetu Obywatelskiego 106 334971859

Joanna Sawicz Krajewska
joanna.krajewska@um.bielsko-biala.pl


Magdalena Molenda

magdalena.molenda@um.bielsko-biala.pl

11. Stanowisko „Ogrodnika Miejskiego” 108 334971761

Dariusz Gajny


dariusz.gajny@um.bielsko-biala.pl

12. Stanowisko ds. utrzymania Miejsc Pamięci 117 334971691

Paweł Futoma


pawel.futoma@um.bielsko-biała.pl

13. Zespół ds. utrzymania Lasu Komunalnego ul. Ochota 24, Bielsko-Biała 338149867

Paweł Staszewski

pawel.staszewski@um.bielsko-biala.pl

Krzysztof Włosiński

krzysztof.wlosinski@um.bielsko-biala.pl

14. Zespół ds. Cmentarza Komunalnego

ul. Karpacka 162

Bielsko-Biała

690273277

Jacek Nowacki

jacek.nowacki@um.bielsko-biala.pl

Janina Kuropatwa

janina.kuropatwa@um.bielsko-biala.pl

 

Lokalizacja
ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32, Piętro 1, pokój 111
Godziny pracy
godziny pracy Urzędu Miejskiego 
Telefon
33 4971 508