Czasowe zajęcie gruntów pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej przez inwestorów będących przedsiębiorcami przesyłowymi

Podstawa prawna:

art. 47 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane oraz 3051 kodeksu cywilnego

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Nieruchomości

Pełna informacja o sposobie załatwienia sprawy i wymaganych dokumentach - w załączniku

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl). 

 

WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU  WNIOSEK

Informacja o sposobie załatwienia sprawy     INFORMACJA

Zarządzenie Nr ON.0050.2754.2022 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z 2 czerwca 2022 r.  POBIERZ

Zarządzenie Nr ON.0050.2755.2022 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z 2 czerwca 2022 r.  POBIERZ

Mapa z podziałem stref  w Bielsku-Białej  ZAŁĄCZNIK