Czasowe zajęcie gruntów pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej przez inwestorów będących przedsiębiorcami przesyłowymi

Podstawa prawna:

art. 47 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane oraz 3051 kodeksu cywilnego

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Nieruchomości

Pełna informacja o sposobie załatwienia sprawy i wymaganych dokumentach - w załączniku

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl). 

WNIOSEK O WEJŚCIE W TEREN
Informacja o sposobie załatwienia sprawy

WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 0050 199 2019 z dnia 22 02 2019 r.
Zarządzenia Prezydenta Miasta - załącznik nr 3
Oświadczenie inwestora będącego przedsiębiorcą przemysłowym
Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 0050 294 2019 z dnia 20 03 2019 r.