Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Podstawa prawna:

 

art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym , art. 11, art. 28 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, uchwała nr XXXVII/891/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie określania warunków udzielania bonifikaty  i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy lub Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Nieruchomości

Wymagane dokumenty:

Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
 

Termin załatwienia sprawy:

Około 1,5 roku, a w przypadkach szczególnych - nieokreślony.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl). 

Wniosek

 

Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy