Wydział Gospodarki Miejskiej

Jak załatwić sprawę w wydziale

Jak załatwić sprawę

Zakres Zadań

 • Nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku w mieście.
 • Nadzór i koordynacja nad zimowym utrzymaniem dróg, placów, kładek i przejść podziemnych.
 • Współudział w wprowadzaniu metod utylizacji i recyklingu odpadów.
 • Nadzór nad schroniskiem dla bezdomnych zwierząt.
 • Nadzór nad rejestracją psów.
 • Prowadzenie działań związanych z likwidacją i rekultywacją dzikich wysypisk śmieci.
 • Nadzór działań w zakresie utrzymania zieleni miejskiej oraz współudział w jej rozwoju.
 • Nadzór działań w zakresie konserwacji i pielęgnacji lasu komunalnego, parków, zieleńców, skwerów.
 • Realizacja zadań wynikających z przepisów o cmentarzach.
 • Realizacja zadań w zakresie konserwacji, porządkowaniu, pielęgnacji oraz remontów na cmentarzach wojskowych.
 • Wycinanie, redukcja, cięcie, pielęgnacja drzew i krzewów rosnących na terenie Gminy.
 • Koordynacja i nadzór działań w zakresie oświetlenia ulic, w tym również:         
  • nadzór nad programem przebudowy i modernizacji oświetlenia miejskiego
  • zlecanie i nadzorowanie oświetlenia placów, parków, przejść podziemnych i budowli będących w pieczy Gminy
 • Sprawdzanie stanu oświetlenia ulic miejskich.
 • Koordynacja i nadzór w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę.
 • Koordynacja i nadzór działań w zakresie utrzymania kanalizacji deszczowej.
 • Współudział w nadzorze w zakresie kanalizacji sanitarnej.
 • Nadzór nad ciekami wodnymi i rowami zlokalizowanymi w granicach administracyjnych miasta.
 • Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt , a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Bielsko-Biała

 

Lp. ZESPÓŁ/STANOWISKO POKÓJ NR TELEFONU

IMIĘ I NAZWISKO

e-mail

1.

Naczelnik

Wydziału Gospodarki Miejskiej

112 334971507

Wiesław Maj

w.maj@um.bielsko.pl

2.  

Zastępca Naczelnika

Wydziału Gospodarki Miejskiej

110 334971762

Marek Przemyk

m.przemyk@um.bielsko.pl

3. Sekretariat 111 334971508

Bożena Gajda

gosp.komunalna@um.bielsko.pl

4. Zespół ds. utrzymania i oświetlenia Miasta. 107 334971702


Alina Kraus
Jarosław Modrzakowski
alina@um.bielsko.pl
j.modrzakowski@um.bielsko.pl

5. Zespół ds. utrzymania czystości Miasta. 117 334971703

Karol Fijak

gmo@um.bielsko.pl

6. Nadzór nad schroniskiem bezdomnych zwierząt 109 334971704


Agata Łukowska
lukowska@um.bielsko.pl

 

7. Stanowisko ds. obsługi obiektów komunalnych (place zabaw, siłownie i górskie ścieżki rowerowe) 116 334971609

Anna Waniołka
a.waniolka@um.bielsko.pl

 

8. Zespół ds. Zieleni

113

 

334971701

Mirosław Niesyt
Magdalena Czader

niesytm@um.bielsko.pl
m.czader@um.bielsko.pl

9.

Stanowisko ds. współpracy z

Miejskim Zarządem Dróg

117 334971706

Rafał Sobociński

rsobo@um.bielsko.p

10. Stanowisko ds. opiniowania i realizacji projektów z Budżetu Obywatelskiego 106 334971859

Joanna Sawicz Krajewska
j.krajewska@um.bielsko.pl
d.pekala@um.bielsko.pl

 

11. Stanowisko „Ogrodnika Miejskiego” 108 334971761

Dariusz Gajny
d.gajny@um.bielsko.pl

 

12. Stanowisko ds. utrzymania cmentarzy 117 334971691

Paweł Futoma
p.futoma@um.bielsko.pl

 

13. Stanowisko ds. utrzymania Lasu Komunalnego ul. Ochota 24, Bielsko-Biała 338149867

Paweł Staszewski

pawel.staszewski@um.bielsko.pl

 

Lokalizacja
ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32, Piętro 1, pokój 111
Godziny pracy
godziny pracy Urzędu Miejskiego 
Telefon
33 4971 508