Wydział Urbanistyki i Architektury

Jak załatwić sprawę w wydziale

Jak załatwić sprawę

Zakres Zadań

 • Nadzór nad projektowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 • Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • Sporządzanie decyzji o jednorazowej opłacie od wzrostu wartości nieruchomości.
 • Wydawanie zaświadczeń w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
 • Sporządzanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 • Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę obiektów budowlanych
 • Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 • Rozpatrywanie i przekazywanie odwołań od w/w decyzji.
 • Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy lub rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę oraz zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania obiektu lub jego części
 • Wydawanie zaświadczeń na żądanie strony (m.in. o samodzielności lokali, o stanie zaawansowania budowy)
 • Realizacja przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 • Zatwierdzanie projektów reklam i wydawanie zezwoleń na ich umieszczanie.
 • Uczestniczenie w razie potrzeby w rozprawach Samorządowego Kolegium Odwoławczego a także w rozprawach organizowanych przez Urząd Wojewódzki.
 • Współpraca z Biurem Rozwoju Miasta, z Wydziałem Organizacji i Nadzoru � Biurem Obsługi Interesanta oraz z innymi Wydziałami Urzędu Miejskiego i jednostkami organizacyjnymi Gminy, a w szczególności: z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej, Miejskim Zarządem Dróg oraz Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.

druki i wnioski

Zespół / Stanowisko Imię i Nazwisko Pokój Telefon
Naczelnik wydziału Dorota Błasiak 313 33 4971 555
Zastępca Naczelnika

Anna Makulska,
Ewa Grabska-Gawęda

310A
317

33 4971 553,
33 4971 546
Kancelaria

 

313

33 4971 558,
33 4971 556
Zespół Administracji Architektoniczno-Budowlanej  

306

307

308

309

 

33 4971 547,

33 4971 548,

33 4971 550,
33 4971 549

33 4971 552,
33 4971 551,

Zespół Urbanistyki  

304b
304C
302
303
317
318
307

33 4971 544,
33 4971 545,
33 4971 543,
33 4971 541,
33 4971 542,
33 4971 546,
33 4971 581,
33 4971 560,
33 4971 582

Plastyk Miejski Krzysztof Gieleciak 322 33 4971 563
Miejski Konserwator Zabytków Jacek Konieczny 310b 33 4971 554
Lokalizacja
Plac Ratuszowy 6, III piętro – pokoje nr 302 – 318 Plac Ratuszowy 6, III piętro pokój nr 322 (Plastyk Miejski)
Godziny pracy
godziny pracy Urzędu Miejskiego 
Telefon
33 4971 556, 33 4971 558