Wydział Urbanistyki i Architektury


Jak załatwić sprawę w wydziale

Jak załatwić sprawę

Zakres Zadań

 • Nadzór nad sporządzaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 • Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy.
 • Sporządzanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • Sporządzanie decyzji o jednorazowej opłacie od wzrostu wartości nieruchomości.
 • Wydawanie zaświadczeń w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
 • Sporządzanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 • Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę obiektów budowlanych.
 • Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
 • Rozpatrywanie i przekazywanie odwołań od w/w decyzji.
 • Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do budowy /wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.
 • Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do rozbiórki obiektów budowlanych lub ich części,
 • Przyjmowanie zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
 • Wydawanie zaświadczeń na żądanie strony (m.in. o samodzielności lokali, o stanie zaawansowania budowy)
 • Realizacja przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 • Zatwierdzanie projektów reklam i wydawanie zezwoleń na ich umieszczanie.
 • Uczestniczenie, w razie potrzeby w rozprawach Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a także w rozprawach organizowanych przez Urząd Wojewódzki.
 • Współpraca z Biurem Rozwoju Miasta, z Wydziałem Organizacji i Nadzoru, Biurem Obsługi Interesanta oraz z innymi Wydziałami Urzędu Miejskiego.
 • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy, a w szczególności: z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej, Miejskim Zarządem Dróg.
 • Współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.

Informacja ws. wniosków, procedur i postępowań administracyjnych

Stanowisko d/s urbanistyki i architektury w Biurze Obsługi Interesanta

BOI – stanowisko nr 5     tel. 33 4971 809,    33 4971 810

druki i wnioski

Informacja ws. prowadzonych postępowań administracyjnych

Zespół /Stanowisko Imię i Nazwisko Pokój Telefon

Naczelnik Wydziału

Dorota Błasiak

313 (33) 4971-555
Zastępca Naczelnika

Anna Makulska

Ewa Grabska-Gawęda

310A (33) 4971-553
317 (33) 4971-546
Kancelaria

Sylwia Foltyn

Dawid Grajcarek

Marcin Midor

313 (33) 4971-558

Katarzyna Klisz

(33) 4971-556

Sabina Olek

(33) 4971-557

Zespół Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Molikiewicz

Małgorzata Stawinoga

Zbigniew Pietrzykowski

306 (33) 4971-547

Maria Kojder

Katarzyna Borzęcka

Renata Kolarczyk

307 (33) 4971-548

Elżbieta Kubecka

308 (33) 4971-550

Magdalena Caputa – Biegus

Małgorzata Pawlus-Kuś

(33) 4971-549

Katarzyna Podoba

309 (33) 4971-552

Danuta Krawczyk

Helena Parczewska-Korus

(33) 4971-551

Ewa Kaczor

304C (33) 4971-543
Zespół Urbanistyki

Dorota Badio-Pisarek

Marcin Ulewicz

304B (33) 4971-544

Urszula Rakszawska

Marta Kasprowicz

(33) 4971-545

Anna Dziendziel

303 (33) 4701-289

Anna Rodak

Barbara Różyło

Przemysław Bielenin

(33) 4971-542

Ewa Partyka

Olga Sipis-Sicińska

Justyna Guzdek

302 (33) 4971-541
Zespół ds. porządkowania i estetyzacji przestrzeni publicznej miasta Bielska-Białej

Plastyk Miejski

Krzysztof Gieleciak

322 (33) 4971 563

Teresa Porębska

Zespół ochrony zabytków

Miejski Konserwator Zabytków

Jacek Konieczny

310B (33) 4971 554

Dorota Kobiela-Klęczar

Katarzyna Dudek

Lokalizacja
Plac Ratuszowy 6, III piętro
Godziny pracy
godziny pracy Urzędu Miejskiego 
Telefon
33 4971 556, 33 4971 558