Wydział Urbanistyki i Architektury


Jak załatwić sprawę w wydziale

Jak załatwić sprawę

Zakres Zadań

 • Nadzór nad sporządzaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 • Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy.
 • Sporządzanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • Sporządzanie decyzji o jednorazowej opłacie od wzrostu wartości nieruchomości.
 • Wydawanie zaświadczeń w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
 • Sporządzanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 • Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę obiektów budowlanych.
 • Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
 • Rozpatrywanie i przekazywanie odwołań od w/w decyzji.
 • Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do budowy /wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.
 • Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do rozbiórki obiektów budowlanych lub ich części,
 • Przyjmowanie zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
 • Wydawanie zaświadczeń na żądanie strony (m.in. o samodzielności lokali, o stanie zaawansowania budowy)
 • Realizacja przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 • Zatwierdzanie projektów reklam i wydawanie zezwoleń na ich umieszczanie.
 • Uczestniczenie, w razie potrzeby w rozprawach Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a także w rozprawach organizowanych przez Urząd Wojewódzki.
 • Współpraca z Biurem Rozwoju Miasta, z Wydziałem Organizacji i Nadzoru, Biurem Obsługi Interesanta oraz z innymi Wydziałami Urzędu Miejskiego.
 • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy, a w szczególności: z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej, Miejskim Zarządem Dróg.
 • Współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.

Rejestry budowlane

Rejestry budowlane:

 • zgłoszeń robót budowlanych,
 • decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
 • decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • wygaszonych decyzji o warunkach zabudowy,
 • dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem elektronicznym:

  https://bip.um.bielsko.pl/m,268,rejestry-budowlane.html

  Informacja ws. wniosków, procedur i postępowań administracyjnych

  Stanowisko d/s urbanistyki i architektury w Biurze Obsługi Interesanta

  BOI – stanowisko nr 5     tel. 33 4971 809,    33 4971 810

  Sposób złożenia wniosku

  Wniosek składa się w:

  • postaci papierowej albo
  • formie dokumentu elektronicznego, za pośrednictwem platformy elektronicznej SEKAP lub skrzynki  ePUAP (nie dotyczy wniosku o pozwolenie na rozbiórkę (PB-3), wniosku o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę (PB-9), które w formie dokumentu elektronicznego, udostępnionego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego składa się pod adresem elektronicznym: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl)

  Zgłoszenia dokonuje się w:

  • postaci papierowej albo
  • formie dokumentu elektronicznego, udostępnionego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, pod adresem elektronicznym: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl (nie dotyczy zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego, który w formie dokumentu elektronicznego składa się za pośrednictwem platformy elektronicznej SEKAP lub skrzynki  ePUAP )

  druki i wnioski

  Informacja ws. prowadzonych postępowań administracyjnych

  Zespół /Stanowisko Imię i Nazwisko Pokój Telefon

  Naczelnik Wydziału

  Dorota Błasiak

  313 (33) 4971-555
  Zastępca Naczelnika

  Anna Makulska

  Ewa Grabska-Gawęda

  310A (33) 4971-553
  317 (33) 4971-546
  Kancelaria

  Sylwia Foltyn

  Dawid Grajcarek

  Marcin Midor

  313 (33) 4971-558

  Katarzyna Klisz

  (33) 4971-556

  Sabina Olek

  (33) 4971-557

  Zespół Administracji Architektoniczno-Budowlanej

   

   

   

   

   

   

   

   

  Anna Molikiewicz

  Małgorzata Stawinoga

  Zbigniew Pietrzykowski

  306 (33) 4971-547

  Maria Kojder

  Katarzyna Borzęcka

  Renata Kolarczyk

  307 (33) 4971-548

  Elżbieta Kubecka

  308 (33) 4971-550

  Magdalena Caputa – Biegus

  Małgorzata Pawlus-Kuś

  (33) 4971-549

  Katarzyna Podoba

  309 (33) 4971-552

  Danuta Krawczyk

  Helena Parczewska-Korus

  (33) 4971-551

  Ewa Kaczor

  304C (33) 4971-543
  Zespół Urbanistyki

  Dorota Badio-Pisarek

  Marcin Ulewicz

  304B (33) 4971-544

  Urszula Rakszawska

  Marta Kasprowicz

  (33) 4971-545

  Anna Dziendziel

  303 (33) 4701-289

  Anna Rodak

  Barbara Różyło

  Przemysław Bielenin

  (33) 4971-542

  Ewa Partyka

  Olga Sipis-Sicińska

  Justyna Guzdek

  302 (33) 4971-541
  Zespół ds. porządkowania i estetyzacji przestrzeni publicznej miasta Bielska-Białej

  Plastyk Miejski

  Krzysztof Gieleciak

  322 (33) 4971 563

  Teresa Porębska

  Zespół ochrony zabytków

  Miejski Konserwator Zabytków

  Jacek Konieczny

  310B (33) 4971 554

  Dorota Kobiela-Klęczar

  Katarzyna Dudek

  Lokalizacja
  Plac Ratuszowy 6, III piętro
  Godziny pracy
  godziny pracy Urzędu Miejskiego 
  Telefon
  33 4971 556, 33 4971 558