Powiatowa Rada Rynku Pracy

Powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej Nr ON.0050.2024.2021.PS z dnia 14 lipca 2021 r. oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 9 listopada 2021 r. Nr ON.0050.2289.2021.PS  zmieniającym brzmienie par.1 pkt. 3.

Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy

Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy – Pan Andrzej Kamiński
 
Zastępca Przewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy – Pani Ewa Swatek

Dołączone pliki:

Zarządzenie Prezydenta Miasta z dnia 14 lipca 2021 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta z dnia 9 listopada 2021 r.

 1. Pan Adam Ruśniak - przedstawiciel Miasta Bielska-Białej,
 2. Pani Ewa Swatek - przedstawiciel Miasta Bielska-Białej,
 3. Pani Ewa Szymanek-Płaska - przedstawiciel Miasta Bielska-Białej,
 4. Pani Barbara Adamska - przedstawiciel Powiatu Bielskiego,
 5. Pan Józef Herzyk - przedstawiciel Powiatu Bielskiego,
 6. Pan Andrzej Kamiński - przedstawiciel Powiatu Bielskiego,
 7. Pan Marek Bogusz - przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,
 8. Pan Stanisław Młynarczyk - przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,
 9. Pan Adam Zborowski - przedstawiciel Forum Związków Zawodowych,
 10. Pan Mirosław Cebrat - przedstawiciel Śląskiego Związku Pracodawców LEWIATAN
 11. Pan Tomasz Mikołajko - przedstawiciel Loży Bielskiej Business Centre Club
 12. Pan Tomasz Krajewski - przedstawiciel Beskidzkiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości członka Związku Rzemiosła Polskiego,
 13. Pan Stefan Haczek - przedstawiciel Śląskiej Izby Rolniczej,
 14. Pan Ryszard Wójcik - przedstawiciel Rejonowego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych,
 15. Pani Joanna Edelman - przedstawiciel Fundacji Aktywności Społecznej Złote Łany,

Powiązane podstrony