Zgłoszenie urodzenia dziecka

Podstawa prawna

Art. 52-61 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1741).

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty:

  • Gdy rodzice są małżeństwem: dowody osobiste rodziców
  • Gdy matka jest panną: dowód osobisty matki
  • Gdy matka jest wdową: dowód osobisty matki
  • Gdy matka jest rozwiedziona: dowód osobisty matki
  • Gdy matka pozostaje w separacji: dowód osobisty matki

Miejsce i forma złożenia dokumentów

osobiście w USC - Plac Ratuszowy 5, Rejestracja urodzeń, I p. -pok. 109

Osoba uprawniona do odbioru dokumentów

  • rodzice dziecka
  • osoba upoważniona na piśmie przez rodziców

Odbiór dokumentów

osobiście w USC

Termin załatwienia sprawy:

zgłaszający urodzenie dziecka osobiście – na poczekaniu

Uwagi

urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 21 dni od dnia urodzenia. Jeżeli dziecku urodziło się martwe, zgłoszenie takiego zdarzenia powinno nastąpić w ciągu 3 dni

Jednostka odpowiedzialna
Kategoria