Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie)

Podstawa prawna

  1.  Art. 19 ustawy o orderach i odznaczeniach z dnia 16 października 1992 r. (Dz.U.2022.1031 t.j.), 
  2. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U.2004.277.2743).

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty:

  • dowody osobiste
  • wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie)

Termin załatwienia sprawy:

Do 180 dni

Uwagi

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl).

Jednostka odpowiedzialna