Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie)

Podstawa prawna

Art. 19 ustawy o orderach i odznaczeniach z dnia 16. 10. 1992 r. (Dz. U. Nr 90, poz. 450 z 1992 r. z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10. 11. 1992 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 1992 r., Nr 90, poz. 453 z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004r. (Dz.U.Nr 277, poz.2743)

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty:

  • dowody osobiste
  • wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie)

Termin załatwienia sprawy:

Do 180 dni

Uwagi

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl).

Jednostka odpowiedzialna