Opłata targowa - nie obowiązuje od 1 lipca 2016 r.

Informuje się, że w dniu 9 lutego 2016 r. Rada Miejska w Bielsku-Białej podjęła uchwałę Nr XV/250/2016, w związku z którą z dniem 1 lipca 2016 r. odstąpiono od pobierania opłaty targowej na terenie Bielska-Białej.

Jednostka odpowiedzialna
Kategoria