Wydział Dochodów Budżetowych

Jak załatwić sprawę w wydziale

Jak załatwić sprawę

Zakres Zadań:

 • Prowadzenie spraw związanych z podatkiem od nieruchomości osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
 • Prowadzenie spraw związanych z podatkiem rolnym i leśnym osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
 • Prowadzenie spraw związanych z podatkiem od środków transportowych osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
 • Prowadzenie spraw związanych z opłatą skarbową.
 • Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków dotyczących udzielania ulg podatkowych i odwołań.
 • Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej.
 • Egzekucja należności pieniężnych.
 • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń i informacji podatkowych.
 • Prowadzenie księgowości podatkowej i niepodatkowej - syntetycznie i analitycznie.
 • Przyjmowanie wpłat gotówkowych z tytułu należności podatkowych i niepodatkowych, dokonywanie zwrotów za pośrednictwem kasy urzędu.
 • Sporządzanie sprawozdań z zakresu realizowanych zadań.
Zespół / Stanowisko Imię i Nazwisko Pokój Telefon e-mail

Naczelnik Wydziału

Zastępca Naczelnika Wydziału

 Wioletta Sasak

Elżbieta Caputa

209

230

334971595

wioletta.sasak@um.bielsko-biala.pl 

elzbieta.caputa@um.bielsko-biala.pl

Zespoły d/s wymiaru podatków:

 

     
od nieruchomości osób prawnych        211 334971592 db@um.bielsko-biala.pl
od gospodarstw rolnych oraz podatek od nieruchomości, położonych przy ulicach, których nazwy rozpoczynają się od litery: D, E, J, K, O, T, U, Ż, Ź i cyfrowe        217

334971589

db@um.bielsko-biala.pl
od nieruchomości (w tym rolnych i leśnych), położonych przy ulicach, których nazwy rozpoczynają się od litery: A, G, I, Ł, P, W, Z        208

334971600

334971601

db@um.bielsko-biala.pl
od nieruchomości (w tym rolnych i leśnych), położonych przy ulicach, których nazwy rozpoczynają się od litery: B, C, F, H, L, M, N, R, U, S, Ś       212 334971591 db@um.bielsko-biala.pl
od środków transportowych        207

334971597

334971598

db@um.bielsko-biala.pl
Zespół d/s księgowości:        
podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego        204 334971587 db@um.bielsko-biala.pl
dochodów Skarbu Państwa i Gminy     205 334971599 db@um.bielsko-biala.pl
podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego osób prawnych, opłaty geodezyjnej      206 334971584 db@um.bielsko-biala.pl
sprawozdawczość    205    
podatku od środków transportowych oraz pozostałych należności niepodatkowych      230 334971608 db@um.bielsko-biala.pl
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi       214 334971586 db@um.bielsko-biala.pl
Stanowisko d/s organizacyjno-kancelaryjnych        
zaświadczenia i informacje podatkowe   210

tel:
33 4971 594
33 4971 595

fax: 
33 4971 88

db@um.bielsko-biala.pl 
Zespół d/s egzekucji należności pieniężnych   202
201

334971585

db@um.bielsko-biala.pl  
Stanowisko d/s pomocy publicznej i podatkowych decyzji ulgowych   211 334971592 db@um.bielsko-biala.pl
Stanowisko d/s opłaty skarbowej   207 334971590 db@um.bielsko-biala.pl
Kasy   6    
Lokalizacja
Plac Ratuszowy 6: parter - Kasy, II piętro - pokoje nr 201–212 oraz 214, 217, 230
Godziny pracy
godziny pracy Urzędu Miejskiego 
Telefon
33 4971 594, 33 4971 595
FAX
33 4971 788