Wydział Dochodów Budżetowych

Jak załatwić sprawę w wydziale

Jak załatwić sprawę

Zakres Zadań:

 • Prowadzenie spraw związanych z podatkiem od nieruchomości osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
 • Prowadzenie spraw związanych z podatkiem rolnym i leśnym osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
 • Prowadzenie spraw związanych z podatkiem od środków transportowych osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
 • Prowadzenie spraw związanych z opłatą skarbową.
 • Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków dotyczących udzielania ulg podatkowych i odwołań.
 • Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej.
 • Egzekucja należności pieniężnych.
 • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń i informacji podatkowych.
 • Prowadzenie księgowości podatkowej i niepodatkowej - syntetycznie i analitycznie.
 • Przyjmowanie wpłat gotówkowych z tytułu należności podatkowych i niepodatkowych, dokonywanie zwrotów za pośrednictwem kasy urzędu.
 • Sporządzanie sprawozdań z zakresu realizowanych zadań.
Zespół / Stanowisko Imię i Nazwisko Pokój Telefon/fax e-mail
Naczelnik p.o. Wioletta Sasak 209   sasak@bielsko-biala.pl 
Zespoły d/s wymiaru podatków:

 

     
od nieruchomości osób prawnych        211    
od gospodarstw rolnych oraz podatek od nieruchomości, położonych przy ulicach, których nazwy rozpoczynają się od litery D, E, I, J, K, O, T, U, Ż, Ź i cyfrowe        217

 

 
od nieruchomości, rolny i leśny, gdzie nazwy ulic rozpoczynają się od litery A, G, H, Ł, N, P, W, Z        208    
od nieruchomości, rolny i leśny, gdzie nazwy ulic rozpoczynają się od litery B, C, F, L, M, R, S, Ś       212    
od środków transportowych        207    
Zespół d/s księgowości:        
podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego        204    
dochodów Skarbu Państwa i Gminy     205    
podatku od nieruchomości osób prawnych       206    
sprawozdawczość    205    
podatku od środków transportowych oraz pozostałych należności niepodatkowych      230    
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi       214    
Stanowisko d/s organizacyjno-kancelaryjnych        
zaświadczenia i informacje podatkowe   210

tel:
33 4971 594
33 4971 595

fax: 
33 4971 88

db@bielsko-biala.pl 
Zespół d/s egzekucji należności pieniężnych   202
201
  gabor@bielsko-biala.pl  
Stanowisko d/s pomocy publicznej i podatkowych decyzji ulgowych   211   b.markowska@um.bielsko.pl
Stanowisko d/s opłaty skarbowej   207    
Kasy   6    
Lokalizacja
Plac Ratuszowy 6: parter - Kasy, II piętro - pokoje nr 201–212 oraz 214, 217, 230
Godziny pracy
godziny pracy Urzędu Miejskiego 
Telefon
33 4971 594, 33 4971 595
FAX
33 4971 788