Wydział Dochodów Budżetowych

Jak załatwić sprawę w wydziale

Jak załatwić sprawę

Zakres Zadań:

 1. Obsługa kasowa Urzędu w zakresie dochodów.
 2. Prowadzenie spraw w zakresie podatków i opłat, wynikających z ustaw z dnia: 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, 30 października 2002 r. o podatku leśnym, 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 3. Prowadzenie spraw w zakresie zwalniania z obowiązku pobrania bądź ograniczenia poboru należności oraz udzielania ulg z tytułu podatków stanowiących dochody Miasta, a pobieranych przez Urzędy Skarbowe.
 4. Prowadzenie ewidencji księgowej dochodów realizowanych przez wydziały Urzędu.
 5. Prowadzenie rachunkowości analitycznej podatków i opłat oraz należności niepodatkowych.
 6. Prowadzenie księgowości syntetycznej w zakresie podatku od towarów i usług.
 7. Prowadzenie księgowości dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
 8. Prowadzenie postępowania zabezpieczającego, m.in. dokonywanie wpisu hipoteki przymusowej oraz wpisu zastawu skarbowego z tytułu zaległości podatkowych w zakresie podatków i opłat realizowanych przez Wydział.
 9. Prowadzenie egzekucji należności pieniężnych, dla których ustalania lub określania i pobierania właściwy jest Prezydent Miasta.
 10. Wydawanie zaświadczeń na podstawie ewidencji oraz rejestrów prowadzonych przez Wydział.
 11. Sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych.

 

Zespół / Stanowisko

Imię i Nazwisko

Pokój

Telefon

e-mail

Naczelnik Wydziału

Zastępca Naczelnika Wydziału

 Wioletta Sasak

Elżbieta Caputa

209

230

334971595

wioletta.sasak@um.bielsko-biala.pl 

elzbieta.caputa@um.bielsko-biala.pl

Stanowisko d/s organizacyjno-kancelaryjnych

       

zaświadczenia i informacje podatkowe

 

21033 4971 595

fax: 
33 4971 88

db@um.bielsko-biala.pl 

Zespoły d/s wymiaru podatków:

       

dla osób prawnych - od nieruchomości, rolnego i leśnego     

 

211

334971592

db@um.bielsko-biala.pl 

dla osób fizycznych - od gospodarstw rolnych oraz od nieruchomości (w tym rolnych i leśnych),  położonych przy ulicach, których nazwy rozpoczynają się od litery: D, E, J, K, O, T, U, Ż, Ź i cyfrowe     

 

217

334971589

db@um.bielsko-biala.pl 

dla osób fizycznych- od nieruchomości (w tym rolnych i leśnych), położonych przy ulicach, których nazwy rozpoczynają się od litery: A, G, I, Ł, P, W, Z     

 

208

334971600

334971601

db@um.bielsko-biala.pl 

dla osób fizycznych - od nieruchomości (w tym rolnych i leśnych), położonych przy ulicach, których nazwy rozpoczynają się od litery: B, C, F, H, L, M, N, R, U, S, Ś    

 

212

334971591

db@um.bielsko-biala.pl 

od środków transportowych     

 

207

334971597

334971598

db@um.bielsko-biala.pl 

Stanowisko d/s opłaty skarbowej     

 

207

334971590

db@um.bielsko-biala.pl 

Stanowisko d/s udzielania ulg podatkowych oraz sprawozdawczości z pomocy publicznej

 

211

334971592

db@um.bielsko-biala.pl

Zespół d/s księgowości:

     

 

podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego osób fizycznych    

 

204

334971587

db@um.bielsko-biala.pl

dochodów Skarbu Państwa i Gminy  

 

205

334971599

db@um.bielsko-biala.pl

podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego osób prawnych, opłaty geodezyjnej   

 

206

334971584

db@um.bielsko-biala.pl

prowadzenie postępowania zabezpieczającego należności, m.in. dokonywanie wpisu hipoteki przymusowej

 

205

334971588

db@um.bielsko-biala.pl

opłaty skarbowej, należności niepodatkowych   

 

230

334971608

db@um.bielsko-biala.pl

podatku od środków transportowych, należności niepodatkowych     

 

235

334971605

db@um.bielsko-biala.pl

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi    

 

214

334971586

db@um.bielsko-biala.pl

Zespół d/s egzekucji należności pieniężnych

 

202
201

334971583

334971585

334971593

db@um.bielsko-biala.pl  

 

Lokalizacja
Plac Ratuszowy 6: parter - Kasy, II piętro - pokoje nr 201–212 oraz 214, 217, 230, 235
Godziny pracy
godziny pracy Urzędu Miejskiego 
Telefon
33 4971 595
FAX
33 4971 788