BADANIA SPOŁECZNE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW BIELSKA-BIAŁEJ

canva

Informujemy, że w drugiej połowie maja oraz w czerwcu 2023 r. ankieterzy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „RoPSAN – Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim”, na zlecenie Prezydenta Miasta Bielska-Białej, przeprowadzą 500 wywiadów z mieszkańcami Bielska–Białej w ramach badań społecznych.

Badania dotyczyć będą oceny rozpowszechnienia problemów związanych z piciem alkoholu, używaniem narkotyków i przemocą domową (w rodzinie) wśród mieszkańców naszego miasta. Badania te będą także obejmować niektóre zagrożenia związane z uzależnieniami behawioralnymi np. dysfunkcyjne używanie Internetu oraz hazard. Dzięki przeprowadzonej diagnozie dowiemy się także, jak zmieniła się kondycja bielszczan w kontekście problemów związanych z alkoholem, narkotykami i przemocą domową na przestrzeni ostatnich 5 lat, kiedy zrealizowano poprzednie tego typu badanie. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak trudne były to lata – pandemia COVID-19, wojna na Ukrainie, dlatego badanie to ma istotne znaczenie dla przygotowania nowych programów pomocy i wsparcia dla mieszkańców Bielska-Białej.

Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu.