Przyznawanie stypendium sportowego Miasta Bielska-Białej dla osób fizycznych za osiągnięcie znaczących wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

Podstawa prawna

Podstawa prawna: - Art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r., poz. 1263), - Uchwała Nr XLIV/1059/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 sierpnia 2014 r.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Promocji i Sportu

Uwagi

Sprawy prowadzi Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki, mieszczący się na III piętrze budynku UM przy pl. Ratuszowym 6. Wszelkie informacje można uzyskać w pok. 323 (tel. 33 4971-714) i pok. 324 (tel. 4971-565).

 

Regulamin przyznawania i pozbawiania stypendium sportowego

Zal. Nr. 1 Kryteria oceny wniosków stypendialnych

Zal. Nr. 2 Wniosek o przyznanie stypendium sportowego

Jednostka odpowiedzialna