Stypendium sportowe Miasta Bielska-Białej

Podstawa prawna

Podstawa prawna: - Art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, Uchwała Nr XLIV/1059/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 sierpnia 2014 r.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Edukacji i Sportu

Uwagi

Sprawy prowadzi Wydział Edukacji i Sportu, mieszczący się na II piętrze budynku UM przy ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32. Wszelkie informacje można uzyskać w pok. 213 (tel. 33 4971-769).

 

Regulamin przyznawania i pozbawiania stypendium sportowego

Zal. Nr. 1 Kryteria oceny wniosków stypendialnych

Zal. Nr. 2 Wniosek o przyznanie stypendium sportowego

Jednostka odpowiedzialna