Małe granty 2024 r.

 

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja”.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym złożona  w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link 
Zarządzenie Nr ON-II.0050.529.2024.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 4 lipca 2024 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Fundacja Promocji i Rozwoju Żeglarstwa BB Sailing Club (młodzież).

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej złożona  w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link
Zarządzenie Nr ON-II.0050.504.2024.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 27 czerwca 2024 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Fundacja Promocji i Rozwoju Żeglarstwa BB Sailing Club (seniorzy).

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej złożona  w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link
Zarządzenie Nr ON-II.0050.503.2024.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 27 czerwca 2024 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Stowarzyszenie Dom Polski.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych złożona  w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link
Zarządzenie Nr ON-II.0050.484.2024.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 21 czerwca 2024 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Pozytywnych Oddziaływań Twórczych "SPOT".

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym złożona  w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link
Zarządzenie Nr ON-II.0050.346.2024.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 7 maja 2024 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Militarny Instytut Historyczny.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu promocji i organizacji wolontariatu złożona  w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link
Zarządzenie Nr ON-II.0050.347.2024.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 7 maja 2024 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych złożona  w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link
Zarządzenie Nr ON-II.0050.330.2024.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Fundacja Strefa Kobiet.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym złożona w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link
Zarządzenie Nr ON-II.0050.325.2024.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Fundacja Nie Będziesz Szła Sama.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania złożona w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link
Zarządzenie Nr ON-II.0050.329.2024.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania złożona w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link
Zarządzenie Nr ON-II.0050.328.2024.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Fundacja "Rozwój Bez Barier".

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania złożona w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link
Zarządzenie Nr ON-II.0050.308.2024.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Fundacja Zakątek Fantastyki.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych złożona  w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link
Zarządzenie Nr ON-II.0050.302.2024.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 18 kwietnia 2024 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grupa Beskidzka.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej złożona  w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link
Zarządzenie Nr ON-II.0050.108.2024.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 15 lutego 2024 r.

 

WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego