Rewitalizacja Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej w latach 2014-2020

Prace nad programem rewitalizacji w latach 2013-2018

Program rewitalizacji obszarów miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 – uchwała

Uchwała Nr XIX/368/2016 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/214/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 listopada 2015r.w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2013)”.

28 kwietnia 2020 r. Rada Miejska w Bielsku-Białej podjęła uchwałę nr  XVIII/405/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w „Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2013)", który 17 maja 2020 r. został wpisany przez Urząd Marszałkowski do Wykazu programów rewitalizacji Województwa Śląskiego.

PROM
Aktualizacja PROM

UWAGA PROJEKTODAWCY

Zgodnie z wcześniejszą informacją, przekazaną Państwu na etapie naboru projektów do „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2013)” - zamieszczenie  projektu na „Liście planowanych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z ich opisem” w PROM nie jest równoznaczne z uzyskaniem dofinansowania ze środków UE.

O środki finansowe na realizację konkretnego projektu każdy projektodawca zabiega indywidualnie z dostępnych źródeł finansowania, w tym  RPO WSL na lata 2014-2020.

 

Protokół z konsultacji projektu uchwały ws. zmian do „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2013)”

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji