Działania w roku 2014

luty 2015 r. – 18 grudnia 2014r.

Komisja Europejska przyjęła RPO WSL na lata 2014-2020

Po ukazaniu się Uszczegółowienia do RPO WSL na lata 2014-2020 oraz  wytycznych do opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji prace nad dokończeniem aktualizacji “Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020” zostaną odwieszone.

Październik 2014r.

Informujemy, że w dalszym ciągu prace nad aktualizacją "Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020"  (PROM) pozostają zawieszone do czasu wydania przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego "Wytycznych do Lokalnych Programów Rewitalizacji" wynikających z "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020"
 
Przypominamy, że informacja o wznowieniu prac nad PROM wraz z  harmonogram kontynuowanych działań oraz ogłoszeniem dodatkowego naboru "Kart Zgłoszenia Projektu" zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce "REWITALIZACJA W BIELSKU-BIAŁEJ".

13 Październik 2014r.

Informacja o stanie prac nad Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020