Rok 2011

PRZEPROWADZONO NASTĘPUJĄCE PRACE REMONTOWE:

Remonty kamienic gminnych:

a) Rozpoczęto remont konserwatorski  kamienicy będącej własnością Gminy 
pl. Św. Mikołaja 6 (finansowanie: środki własne Gminy)

duża kamienica

Remonty kamienic prywatnych

a) zakończono remonty kamienic: Cieszyńska 3, Rynek 22

Kamienice

Kamienice

b) kontynuowano remont kamienicy: ul. Wzgórze 7

kamenica na wzgórzu

c) kontynuowano remont kamienicy: ul. Cieszyńska 4

kamenica

d) rozpoczęto remont kamienic:

kamienica rynek

KONTYNUOWANO PROGRAMY SPOŁECZNE REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ (MOPS).

Projekt „Bielsko-Biała łączy ludzi” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w partnerstwie ze stowarzyszeniem LKS „Zapora” Wapienica.

Celem Projektu jest wzmocnienie integracji społecznej wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Bielsku-Białej (więcej o Projekcie: www.zaradni.eu).

W 2011 roku w Projekcie wzięły udział 82 osoby (w tym 30 osób objętych Programem Aktywności Lokalnej (PAL) dla Osiedli: Wapienica, Śródmieście Bielsko i Grunwaldzkie).

Wszyscy uczestnicy Projektu zostali objęci programem readaptacji społecznej 
i zawodowej w ramach dwóch Klubów Integracji Społecznej „Centrum”  przy ul. Piastowskiej oraz przy ul. Milusińskich. Dzieciom uczestników zajęć (w wieku od 4 miesięcy do 13 lat) zapewniono profesjonalną opiekę. Zorganizowano dla nich również 10 szkoleń zawodowych m. in.: kurs prawa jazdy kat. B i C, obsługi komputera i kasy fiskalnej, zakładania własnej działalności gospodarczej, operatora koparko-ładowarki czy opiekunki osób starszych i dzieci. 

Wszystkim mieszkańcom miasta bezpłatnych porad udzielał Doradca ds. Osób Niepełnosprawnych. 

W 2011 r., w ramach Projektu powstał Program Aktywności Lokalnej (PAL) dla Osiedla Grunwaldzkiego (Punkt Poradnictwa Obywatelskiego dla Osiedla Grunwaldzkiego ul. Milusińskich 6 w Bielsku-Białej). 

W ramach działań o charakterze środowiskowym, w Punktach Poradnictwa Obywatelskiego, na trzech Osiedlach objętych PAL dyżurowali pracownicy socjalni, a prawnik udzielał bezpłatnych porad prawnych. 

Czwarty rok z rzędu w ramach Projektu ukazywał się periodyk „Nasza Wapienica”. Ważnym elementem działań w ramach PAL są tzw. spotkania koalicjantów. Każde ze spotkań poświęcone było sprawom ważnym społecznie. W 2011 roku odbyło się ich 16.

Koalicjanci wraz z pracownikami socjalnymi MOPS przygotowywali szereg wydarzeń i akcji, m. in.: Uliczną Paradę Teatralną w Śródmieściu Bielsko, „Dzień Wapienicy”, Mikołajki, Dzień Babci i Dziadka, cykl wykładów tematycznych czy Piknik integracyjny dla mieszkańców Śródmieścia Bielsko z malowaniem muralu. 

Wspólnie z Partnerem w Projekcie – Ludowym Klubem Sportowym „ZAPORA” Wapienica po raz pierwszy zorganizowano cykl imprez sportowych dla dzieci i młodzieży z trzech Osiedli objętych PAL, a w  lipcu 18 młodych ludzi z Wapienicy  wyjechało na 14 dniowy obóz sportowy w Zawoi. 

ZORGANIZOWANO IMPREZY DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA NA BIELSKIEJ STARÓWCE:

  • Beskidzki Festiwal Nauki i Sztuki
  • Piknik Urbanistyczny
  • Średniowieczny Jarmark Świętojański
  • „Festiwal Filmów dla Dzieci – Bajkowe Miasto”
  • Lato z Kulturą
  • Jesień na Bielskiej Starówce
  • II Uliczna Parada Teatralna w Śródmieściu Bielsku
  • Festiwal Miast Partnerskich
  • Foto Art Festival