Archiwum Aktualności 2014r.

Styczeń 2014r.

Informacja o stanie prac nad “Programem Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020”

Informujemy, że w dalszym ciągu prace nad aktualizacją "Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020"  (PROM) pozostają zawieszone do czasu wydania przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego "Wytycznych do Lokalnych Programów Rewitalizacji" wynikających z "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020"
 
Przypominamy, że informacja o wznowieniu prac nad PROM wraz z  harmonogram kontynuowanych działań oraz ogłoszeniem dodatkowego naboru "Kart Zgłoszenia Projektu" zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta w zakładce "REWITALIZACJA W BIELSKU-BIAŁEJ".

Styczeń 2014r.

Działania rewitalizacyjne na obszarze Bielskiej Starówki w roku 2013

27 maja 2014r. na sesji Rady Miejskiej  w Bielsku-Białej omówione zostało Sprawozdanie z realizacji “Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2007-2013 (PROM)” za okres 2007-2013.

http://bip.um.bielsko.pl/#Z2V0Q29udGVudCgxMzU5ODQp

Maj 2014r.

Sprawozdanie z realizacji “Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w  Bielsku-Białej na lata 2007-2013 (PROM)” za okres 2007-2013

27 maja 2014r. na sesji Rady Miejskiej  w Bielsku-Białej omówione zostało Sprawozdanie z realizacji “Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2007-2013 (PROM)” za okres 2007-2013.

http://bip.um.bielsko.pl/#Z2V0Q29udGVudCgxMzU5ODQp

Czerwiec 2014r.

Informacja o stanie prac nad “Programem Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020”

Informujemy, że w dalszym ciągu prace nad aktualizacją "Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020"  (PROM) pozostają zawieszone do czasu wydania przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego "Wytycznych do Lokalnych Programów Rewitalizacji" wynikających z "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020"
 
Przypominamy, że informacja o wznowieniu prac nad PROM wraz z  harmonogram kontynuowanych działań oraz ogłoszeniem dodatkowego naboru "Kart Zgłoszenia Projektu" zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta w zakładce "REWITALIZACJA W BIELSKU-BIAŁEJ".

Październik 2014r.

Informacja o stanie prac nad “Programem Rewitalizacji Obszarów   Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020”

Informujemy, że w dalszym ciągu prace nad aktualizacją "Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020"  (PROM) pozostają zawieszone do czasu wydania przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego "Wytycznych do Lokalnych Programów Rewitalizacji" wynikających z "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020"
 
Przypominamy, że informacja o wznowieniu prac nad PROM wraz z  harmonogram kontynuowanych działań oraz ogłoszeniem dodatkowego naboru "Kart Zgłoszenia Projektu" zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce "REWITALIZACJA W BIELSKU-BIAŁEJ".

Październik 2014r.

Informacja o stanie prac nad Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

https://rpo.slaskie.pl/?grupa=2&art1=1413186855&art=1&id_m=&kat=&katrodzic=