Świat Języków Obcych Time

Świat Języków Obcych Time dla posiadaczy kart rodzina + oferuje ulgi w opłatach za kursy językowe, które są prowadzone w grupach liczących od 4 do 8 osób (język angielski, język niemiecki, język francuski, język hiszpański, język włoski, język rosyjski)

  • przy zapisie jednej lub dwóch osób – w wysokości 15% opłaty za kurs (od opłaty miesięcznej),
  • przy zapisie trzech lub więcej osób – w wysokości 20% opłaty za kurs (od opłaty miesięcznej).

Podstawą naliczenia ulgi jest standardowa opłata miesięczna zgodna z aktualnie obowiązującym cennikiem.

(Ulg nie łączy się z innymi rabatami udzielanymi przez Time)

Dane teleadresowe:

Świat Języków Obcych Time (oddział Wapienica)
ul. Cieszyńska 367
43-382 Bielsko-Biała
tel. 33 498 69 28, 33 496 02 38
kom. 600 543 090
e-mail: wapienica@time.edu.pl

Wejdź na stronę

Świat Języków Obcych Time (oddział Komorowice)
ul. Katowicka 63
43-346 Bielsko-Biała
tel. 33 829 00 29
kom. 600 543 090
e-mail: komorowice@time.edu.pl

Wejdź na stronę

Świat Języków Obcych Time (oddział w Bystrej)
ul. Boczna 2
43-360 Bystra
tel. 33 817 03 26
kom. 600 543 090
e-mail: bystra@time.edu.pl

Wejdź na stronę