Aktualności

Za nami kolejne spotkanie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej

W dniu 2 lutego 2021 roku członkowie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej wzięli udział w warsztacie online, w ramach prowadzonych przez miasto Bielsko-Biała prac nad opracowaniem „Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku”.

Rolą warsztatu było wypracowanie, w drodze dyskusji, celów strategicznych i operacyjnych Miasta w perspektywie najbliższej dekady. Tematyką spotkania były takie zagadnienia jak:  innowacyjna i zdywersyfikowana gospodarka, rozwój zróżnicowanego rynku pracy, zrównoważona polityka inwestycyjna i akademickość Miasta. Punktem wyjścia do dyskusji podczas warsztatu były problemy i potencjały Miasta zidentyfikowane w „Raporcie charakteryzującym najważniejsze zjawiska kształtujące sytuację w Bielsku-Białej na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta”, który powstał w ramach opracowania „Zintegrowanej Diagnozy dla miasta Bielska-Białej”.

W trakcie spotkania poruszony został szereg ważnych zagadnień dotyczących zarówno rozwoju lokalnej gospodarki, jaki i edukacji. Podczas ożywionej dyskusji, ze strony przedsiębiorców oraz przedstawicieli środowiska akademickiego pojawiło się wiele ciekawych spostrzeżeń i pomysłów, które będą stanowiły istotny wkład do dalszych prac nad ,,Strategią Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku”.
 

Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej zainaugurowała swoją działalność

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną, inauguracyjne posiedzenie Rady odbyło się w formule on-line 27 października 2020 roku. Otwarcia dokonał Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski, który przywital zaproszonych gości oraz przedstawił ogólną koncepcję powołania Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej.

W trakcie posiedzenia Członkowie Rady wybrali skład Prezydium. Na stanowisko Przewodniczącego jednogłośnie wybrany został Pan Janusz Szymura - Prezes Zarządu firmy Rekord SI sp. z o.o. Na jego zastepcę Rada wybrała Pana Jacka Nowakowskiego - Rektora Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku-Białej, natomiast Sekretarzem Rady została Pani Ewa Madoń – Rektor Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza.

W dalszej części posiedzenia Rady Prezydent Jarosław Klimaszewski podkreślił jak ważną rolę w zarządzaniu Miastem odgrywa proces konsultowania tematów dotyczących gospodarki z przedsiębiorcami, instytucjami i organizacjami biznesowymi oraz przedstawicielami uczelni wyższych. Ponadto dyskutowano nad wyzwaniami, przed którymi stanęła zarówno gospodarka jak i edukacja w obliczu pandemii COVID-19. Prezydent Miasta zachęcił także członków Rady, do zastanowienia się nad tematami, które należałoby omówić na kolejnych jej posiedzeniach.