Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli - Pełn. PM ds. Systemu Zarządzania

Jak załatwić sprawę w wydziale

Jak załatwić sprawę

Zakres Zadań

 • Nadzór nad kompleksowym zarządzaniem ryzykiem
 • Nadzór nad funkcjonowaniem i doskonaleniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Urzędzie
 • Zapewnienie spełnienia wymagań zawartych w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001
 • Planowanie przeglądów i przygotowanie materiałów na przegląd Systemu Zarządzania
 • Przedstawianie Kierownictwu potrzeb związanych z doskonaleniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 • Monitorowanie i rozpowszechnianie potrzeb i wymagań klientów Urzędu
 • Nadzór nad Księgą Zintegrowanego Systemu Zarządzania i procedurami systemowymi
 • Aktualizacja i archiwizacja dokumentów systemowych
 • Nadzór nad działaniami korygującymi i doskonalącymi podejmowanymi w Urzędzie
 • Nadzór nad planowaniem i przeprowadzaniem auditów wewnętrznych w Urzędzie
 • Organizacja szkoleń w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 • Kontakty zewnętrzne w sprawach dotyczących Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 • Realizacja zadań w zakresie wdrożenia i bieżącego monitorowania realizacji kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej oraz miejskich jednostkach organizacyjnych
Zespół / Stanowisko Pokój  
Koordynacja i nadzór nad dokumentacją Zintegrowanego Systemu Zarządzania  

56

 
Koordynacja i nadzór nad dokumentacją kontroli zarządczej wydziałów Urzędu Miejskiego 56

 

Koordynacja i nadzór nad dokumentacją kontroli zarządczej miejskich jednostek organizacyjnych

56  
Lokalizacja
Plac Ratuszowy 1
Godziny pracy
godziny pracy Urzędu Miejskiego
Telefon
33 4701 244