Wydział Kultury i Sztuki

Jak załatwić sprawę w wydziale

Jak załatwić sprawę

Zakres Zadań

 • Inicjowanie, koordynowanie i popularyzacja oferty kulturalnej Miasta Bielsko-Biała.
 • Sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną, polegającego na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji kulturalnej, inicjatyw kulturalnych oraz ochronie dziedzictwa kultury.
 • Nadzór nad instytucjami kultury dla których organizatorem jest Miasto Bielsko-Biała tj.:
  • Bielskim Centrum Kultury,
  • Galerią Bielską BWA,
  • Książnicą Beskidzką,
  • Miejskim Domem Kultury,
  • Teatrem Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana,
  • Teatrem Polskim.
 • Prowadzenie rejestru instytucji kultury dla których organizatorem jest Miasto Bielsko-Biała.
 • Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych na terenie Miasta Bielsko-Biała.
 • Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród twórcom i animatorom kultury – Nagroda Prezydenta Miasta Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki "IKAR".
 • Prowadzenie spraw związanych z organizacją obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru, przyznawaniem nagród Prezydenta Miasta Bielsko -Biała w dziedzinie teatru oraz konkursem na recenzję teatralną.
 • Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki.
 • Inicjowanie i realizowanie własnych przedsięwzięć wydawniczych – seria wydawnicza "Biblioteka Bielska-Białej".
 • Kreowanie współpracy w obszarze kultury z innymi podmiotami w kraju i zagranicą.
 • Współpraca z amatorskim i zawodowym ruchem artystycznym na terenie Miasta Bielsko-Biała.
 • Wspieranie środowisk twórczych Miasta Bielsko-Biała, w szczególności poprzez wydawanie książek i płyt CD, a także udział w produkcji filmów, projektów multimedialnych i wizualnych oraz interwencji artystycznych w przestrzeni miasta.
 • Upamiętnianie postaci, miejsc i wydarzeń historycznych ważnych dla Miasta Bielsko-Biała.
 • Współpraca w zakresie prowadzenia spraw związanych z Otwartymi Konkursami Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki.
 • Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem odznaczeń i odznak państwowych w dziedzinie kultury.
 • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji w zakresie organizacji imprez masowych artystyczno-rozrywkowych na terenie Miasta Bielsko-Biała.
 • Współpraca z redakcją miesięcznika "Pełna Kultura".
Zespół / Stanowisko Imię i Nazwisko Pokój Telefon
Naczelnik wydziału Przemysław Smyczek 65 33 4971 476
Obsługa kancelaryjna, decyzje administracyjne ws. imprez masowych 

 

65A 33 4971 478
Organizacja i współorganizacja imprez, nadzór merytoryczny nad instytucjami miejskimi, współpraca ze stowarzyszeniami, opieka nad amatorskim ruchem artystycznym     64 33 4971 475
Sprawy organizacyjne dot. stypendiów twórczych miasta Bielska-Białej oraz Nagrody Prezydenta Miasta Bielska-Białej w dziedzinie kultury i Sztuki „IKAR”. Współpraca ze środowiskiem teatralnym.         64

33 4971 475

Finanse   63 33 4971 690
Społeczny Doradca Prezydenta Miasta Bielska-Białej ds. młodzieży   65 A 33 4971 477
Lokalizacja
Plac Ratuszowy 1 – 2 piętro pokoje nr 63 – 65 A 
Godziny pracy
godziny pracy Urzędu Miejskiego 
Telefon
33 4971 478
FAX
33 4971 793