Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 

Konsultacje Programu współpracy na 2024 r.

Informujemy o rozpoczęciu konsultacji Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem uchwały - komunikat Prezydenta Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji wraz z Programem dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały można przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: ngo@um.bielsko-biala.pl oraz za pomocą interaktywnego formularza konsultacji

Na Państwa opinie czekamy do 22 września br.


Początek prac nad Programem współpracy na 2024 r. 

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad tworzeniem projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie „Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r.”.

Swoje propozycje do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 r. można dostarczyć:
• osobiście do Centrum Organizacji Pozarządowych w Bielsku-Białej, pl. Opatrzności Bożej 18;
• e-mailem na adres: ngo@um.bielsko-biala.pl.

Czekamy na Państwa propozycje do 28 czerwca br.  Po ich zebraniu i analizie zostanie przygotowany projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 r, który zostanie poddany pod konsultacje z organizacjami pozarządowymi.

Aktualnie obowiązująca treść Programu współpracy na 2023 r. znajduje się tutaj.


Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 r. uchwalony!

Podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 24 listopada br. radni przyjęli  uchwałę w sprawie Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Zachęcamy do zapoznania się z Programem.

Załącznik: Program współpracy z organizacjami na 2023 r.


Konsultacje Programu współpracy na 2023 r.

Informujemy o rozpoczęciu konsultacji Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem uchwały - komunikat Prezydenta Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji wraz z Programem dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały można przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: ngo@um.bielsko-biala.pl oraz za pomocą interaktywnego formularza konsultacji

Na Państwa opinie czekamy do dnia  1 listopada br.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji znajduję się tutaj.


Początek prac nad Programem współpracy na 2023 r. 

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad tworzeniem projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie „Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.”.

Prosimy o wnoszenie propozycji w oparciu o treść Programu współpracy na 2022 r.  Swoje sugestie i uwagi można zgłaszać za pomocą formularza - Propozycje do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 r., który wraz z Programem współpracy na rok bieżący znajdują się poniżej:

Formularz na propozycje do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 r.

Program współpracy z organizacjami na 2022 r.

Formularz można dostarczyć:

  • osobiście do Centrum Organizacji Pozarządowych w Bielsku-Białej, pl. Opatrzności Bożej 18, pokój nr 5;
  • e-mailem na adres: ngo@um.bielsko-biala.pl.

Czekamy na Państwa propozycje do dnia 30 czerwca br.  Po ich zebraniu i analizie zostanie przygotowany projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 r, który zostanie poddany pod konsultacje z organizacjami pozarządowymi.

 

 

Odnośniki do Programów współpracy oraz Sprawozdań z ich realizacji

 

Rok Program współpracy Sprawozdanie
2023

https://bip.um.bielsko.pl/a,83562,uchwala-nr-l11662022-rady-miejskiej-w-bielsku-bialej-z-dnia-24-listopada-2022-r-w-sprawie-programu-w.html

 
2022

https://bip.um.bielsko.pl/a,80227,uchwala-nr-xxxvii8822021-rady-miejskiej-w-bielsku-bialej-z-dnia-18-listopada-2021-r-w-sprawie-progra.html

https://bip.um.bielsko.pl/a,85282,spr-nr-75-sprawozdanie-z-realizacji-programu-wspolpracy-miasta-bielska-bialej-z-organizacjami-pozarz.html
2021

https://bip.um.bielsko.pl/a,76740,uchwala-nr-xxv6192020-rady-miejskiej-w-bielsku-bialej-z-dnia-17-listopada-2020-r-w-sprawie-programu-.html

Uchwała zmieniająca: https://bip.um.bielsko.pl/a,77352,uchwala-nr-xxix6882021-rady-miejskiej-w-bielsku-bialej-z-dnia-18-lutego-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w.html

https://bip.um.bielsko.pl/a,81587,spr-nr-62-sprawozdanie-z-realizacji-programu-wspolpracy-miasta-bielska-bialej-z-organizacjami-pozarz.html

2020 https://bip.um.bielsko.pl/a,73374,uchwala-nr-xiii2742019-rady-miejskiej-w-bielsku-bialej-z-dnia-19-listopada-2019-r-w-sprawie-programu.html https://bip.um.bielsko.pl/a,78204,spr-nr-47-sprawozdanie-z-realizacji-programu-wspolpracy-miasta-bielska-bialej-z-organizacjami-pozarz.html
2019 https://bip.um.bielsko.pl/a,69741,uchwala-nr-xlv8912018-w-sprawie-programu-wspolpracy-miasta-bielska-bialej-z-organizacjami-pozarzadow.html https://bip.um.bielsko.pl/a,74547,spr-nr-35-sprawozdanie-z-realizacji-programu-wspolpracy-miasta-bielska-bialej-z-organizacjami-pozarz.html
2018 https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,66348.html https://bip.um.bielsko.pl/a,71251,spr-nr-14-sprawozdanie-z-realizacji-programu-wspolpracy-miasta-bielska-bialej-z-organizacjami-pozarz.html
2017 https://bip.um.bielsko.pl/a,63270,uchwala-nr-xxii4102016-w-sprawie-programu-wspolpracy-gminy-bielsko-biala-z-organizacjami-pozarzadowy.html https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,68108.html
2016 https://bip.um.bielsko.pl/a,56163,uchwala-nr-xiii2132015-w-sprawie-programu-wspolpracy-gminy-bielsko-biala-z-organizacjami-pozarzadowy.html https://bip.um.bielsko.pl/a,64702,spr-nr-66-sprawozdanie-z-realizacji-programu-wspolpracy-gminy-bielsko-biala-z-organizacjami-pozarzad.html
2015 https://bip.um.bielsko.pl/a,42997,program-wspolpracy-gminy-bielsko-biala-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-o-ktorych-mowa-.html https://bip.um.bielsko.pl/a,61658,spr-nr-39-sprawozdanie-z-realizacji-programu-wspolpracy-gminy-bielsko-biala-z-organizacjami-pozarzad.html
2014 https://bip.um.bielsko.pl/a,58724,uchwala-nr-xxxvi8752013-w-sprawie-programu-wspolpracy-gminy-bielsko-biala-z-organizacjami-pozarzadow.html https://bip.um.bielsko.pl/a,42932,spr-nr-10-sprawozdanie-z-realizacji-programu-wspolpracy-gminy-bielsko-biala-z-organizacjami-pozarzad.html
2013 https://bip.um.bielsko.pl/a,57524,uchwala-nr-xxiv6062012-w-sprawie-programu-wspolpracy-gminy-bielsko-biala-z-organizacjami-pozarzadowy.html https://bip.um.bielsko.pl/a,40070,spr-79-sprawozdanie-z-realizacji-wspolpracy-gminy-bielsko-biala-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-p.html
2012 https://bip.um.bielsko.pl/a,34077,uchwala-nr-xiii2862011-w-sprawie-programu-wspolpracy-gminy-bielsko-biala-w-2012-roku-z-organizacjami.html https://bip.um.bielsko.pl/a,37281,spr-nr-54-sprawozdanie-z-realizacji-programu-wspolpracy-gminy-bielsko-biala-w-2012-roku-z-organizacj.html
2011 https://bip.um.bielsko.pl/a,31106,program-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-w-2011-roku.html https://bip.um.bielsko.pl/a,34687,sprawozdanie-z-realizacji-programu-wspolpracy-gminy-bielsko-biala-w-2011-roku-z-organizacjami-pozarz.html