Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 

Początek prac nad programem współpracy na 2023 r. 

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad tworzeniem projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie „Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.”.

Prosimy o wnoszenie propozycji w oparciu o treść Programu współpracy na 2022 r.  Swoje sugestie i uwagi można zgłaszać za pomocą formularza - Propozycje do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 r., który wraz z Programem współpracy na rok bieżący znajdują się poniżej:

Formularz na propozycje do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 r.

Program współpracy z organizacjami na 2022 r.

Formularz można dostarczyć:

 • osobiście do Centrum Organizacji Pozarządowych w Bielsku-Białej, pl. Opatrzności Bożej 18, pokój nr 5;
 • e-mailem na adres: ngo@um.bielsko-biala.pl.

Czekamy na Państwa propozycje do dnia 30 czerwca br.  Po ich zebraniu i analizie zostanie przygotowany projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 r, który zostanie poddany pod konsultacje z organizacjami pozarządowymi.


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI na 2021 r.

 

W trakcie sesji Rady Miejskiej w dniu 19 maja br. zostało przedstawione Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje na temat prowadzonej w 2021 r. współpracy pomiędzy Miastem a sektorem pozarządowym w zakresie pozafinansowym i finansowym.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią tego dokumentu, który dostępny jest pod adresem:

https://bip.um.bielsko.pl/a,81587,spr-nr-62-sprawozdanie-z-realizacji-programu-wspolpracy-miasta-bielska-bialej-z-organizacjami-pozarz.html


Program współpracy z organizacjami na 2022 r. uchwalony!

Podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 18 listopada br. radni przyjęli  uchwałę w sprawie Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi należy do podstawowych dokumentów określających zakres i zasady współdziałania Miasta z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego. Program w szczegółowy sposób wskazuje m.in. cele i obszary współpracy oraz wyznacza priorytetowe zadania publiczne, które mogą być zrealizowane przez organizacje pozarządowe przy wsparciu finansowym pochodzącym z budżetu Miasta Bielska-Białej.

Zachęcamy do zapoznania się z Programem.

Załącznik: Program współpracy z organizacjami na 2022 r.


KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2022 r.

Informujemy o rozpoczęciu konsultacji  Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem uchwały - komunikat Prezydenta Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji wraz z Programem dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały można składać pisemnie do skrzynki znajdującej się w Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w Zespole ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (pl. Ratuszowy 6, I piętro, pokój 106), a także można przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: ngo@um.bielsko-biala.pl oraz za pomocą interaktywnego formularza konsultacji.

Na Państwa opinie czekamy do dnia  20 października br.

Protokół z konsultacji:_ link


Początek prac nad programem współpracy na 2022 r. 

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad tworzeniem projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie „Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.”.

Swoje sugestie i uwagi można zgłaszać za pomocą formularza na propozycje do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r., który wraz ze wstępnym projektem programu współpracy na 2022 r. znajdują się poniżej:

Formularz na propozycje do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.

Projekt programu współpracy z organizacjami na 2022 r.

Formularz można dostarczyć:

 • osobiście do Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (pl. Ratuszowy 6, I piętro p. 106);
 • e-mailem  na adres: ngo@um.bielsko.pl.

Czekamy na Państwa propozycje do dnia 27 sierpnia br.  Po ich zebraniu i analizie zostanie przygotowany projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r, który zostanie poddany pod konsultacje z organizacjami pozarządowymi.


Nowelizacja Programu współpracy z organizacjami na 2021 r.

Podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 18 lutego 2021 r. radni przyjęli  uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Wprowadzone zmiany w Programie mają charakter porządkowy i głównie dotyczą doprecyzowania zasad funkcjonowania Komisji Konkursowych.

Załącznik: Uchwała zmieniająca Program współpracy z organizacjami na 2021 r.


Program współpracy z organizacjami na 2021 r. uchwalony!

Podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 17 listopada br. radni przyjęli  uchwałę w sprawie Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi należy do podstawowych dokumentów określających zakres i zasady współdziałania Miasta z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego. Program w szczegółowy sposób wskazuje m.in. cele i obszary współpracy oraz wyznacza priorytetowe zadania publiczne, które mogą być zrealizowane przez organizacje pozarządowe przy wsparciu finansowym pochodzącym z budżetu Miasta Bielska-Białej.

Zachęcamy do zapoznania się z Programem.

Załącznik: Program współpracy z organizacjami na 2021 r.


KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2021 r.

Informujemy o rozpoczęciu konsultacji  Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem uchwały - komunikat Prezydenta Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji wraz z Programem dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały można składać pisemnie do skrzynek znajdujących się w Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w Zespole ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (pl. Ratuszowy 6, I piętro, pokój 106), w Centrum Organizacji Pozarządowych (Plac Opatrzności Bożej 18), a także można przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: ngo@um.bielsko.pl.

Na Państwa opinie czekamy do dnia  28 października br.

Protokół z konsultacji: link


Początek prac nad Programem współpracy na 2021 r. 

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad tworzeniem projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie „Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.”.

Prosimy o wnoszenie propozycji w oparciu o treść Programu współpracy na 2020 r.  Swoje sugestie i uwagi można zgłaszać za pomocą formularza - Propozycje do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r., który wraz z Programem współpracy na rok bieżący znajdują się poniżej:

Propozycje do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r. - formularz

Program współpracy z organizacjami na 2020 r.

Formularz można dostarczyć:

 • osobiście do Centrum Organizacji Pozarządowych (pl. Opatrzności Bożej 18);
 • e-mailem  na adres:  cop@um.bielsko.pl.

Czekamy na Państwa propozycje do dnia 10 lipca br.  Po ich zebraniu i analizie zostanie przygotowany projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie Programu współpracy na 2021 r.


Program współpracy z organizacjami na 2020 r. uchwalony!

Podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 19 listopada br. radni przyjęli  uchwałę w sprawie Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi należy do podstawowych dokumentów określających zakres i zasady współdziałania Miasta z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego. Program w szczegółowy sposób wskazuje m.in. cele i obszary współpracy oraz wyznacza priorytetowe zadania publiczne, które mogą być zrealizowane przez organizacje pozarządowe przy wsparciu finansowym pochodzącym z budżetu Miasta Bielska-Białej.

Zachęcamy do zapoznania się z Programem.

Załącznik: Program współpracy z organizacjami na 2020 r.

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2020 r.

Informujemy o rozpoczęciu konsultacji  Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem uchwały - komunikat Prezydenta Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji wraz z Programem dostępne są pod adresem:

Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały można składać pisemnie do skrzynek znajdujących się w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w Zespole ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (pl. Ratuszowy 6, I piętro, pokój 106), w Centrum Organizacji Pozarządowych (Plac Opatrzności Bożej 18), a także można przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: ngo@bielsko-biala.pl.

Na Państwa opinie czekamy do dnia  25 października br.

Protokół z konsultacji: https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,73055.html

Początek prac nad Programem współpracy na 2020 r. 

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad tworzeniem projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie „Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.

Zachęcamy Państwa do aktywnego włączenia się w przygotowanie dokumentu, którego treść określi zakres i zasady współdziałania Miasta z sektorem pozarządowym w Bielsku-Białej w przyszłym roku.

Prosimy o wnoszenie propozycji w oparciu o treść Programu współpracy na 2019 r.  Swoje sugestie i uwagi można zgłaszać za pomocą formularza „Propozycje do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.”, który wraz z Programem na rok bieżący znajduje się w poniższych załącznikach:

- Formularz - „Propozycje do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.”;

- Program współpracy z organizacjami na 2019 r.

Formularz można dostarczyć:

 • osobiście do Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (pl. Ratuszowy 6, I piętro, p. 106)
 • e-mailem  na adres:  ngo@bielsko-biala.pl;
 • faxem: nr 33/ 49 71 630.

Czekamy na Państwa propozycje do dnia 14 sierpnia br.  Po ich zebraniu i analizie zostanie przygotowany projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie Programu współpracy na 2020 r.,  który poddany będzie konsultacjom zgodnie z uchwałą NR LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

PROGRAM WSPÓŁPRACY z organizacjami na 2019 r. uchwalony!

Podczas sesji Rady Miejskiej w dn. 25 października br. radni przyjęli  uchwałę w sprawie Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi należy do podstawowych dokumentów określających zakres i zasady współdziałania Miasta z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego. Program w szczegółowy sposób wskazuje m.in. cele i obszary współpracy oraz wyznacza priorytetowe zadania publiczne, które mogą być zrealizowane przez organizacje pozarządowe przy wsparciu finansowym pochodzącym z budżetu Miasta Bielska-Białej.

Zachęcamy do zapoznania się z Programem !

Załącznik: Program wspólpracy z organizacjami na 2019 r.

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY 

Do dnia 3 sierpnia br. zbieraliśmy informacje i propozycje dotyczące Programu współpracy z organizacjami na 2019 r.  Propozycje do Programu przedstawiło Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości – obejmowały one przede wszystkim zagadnienia dotyczące ekonomii społecznej. W dniu 23 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie, podczas którego omówiono złożone przez organizację wnioski i sugestie do Programu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele BCP oraz pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Wydziału Spraw Obywatelskich  Urzędu Miejskiego.

Przygotowany projekt Programu poddany jest konsultacjom z organizacjami zgodnie z Uchwałą 
Nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 roku 
w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami programu, który umieszczony został na stronach www Urzędu:

Zwracamy uwagę na fakt, że proponuje się poszerzenie zakresu realizowanych we współpracy z sektorem pozarządowym zadań publicznych o nowe obszary, obejmujące m.in. działalność wspomagającą rozwój gospodarczy oraz działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały można składać pisemnie do skrzynek znajdujących się w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w Zespole ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi: pl. Ratuszowy 6, I piętro, pokój 106 oraz w Centrum Organizacji Pozarządowych: pl. Opatrzności Bożej 18, a także można przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: ngo@bielsko-biala.pl.

Na Państwa opinie i sugestie czekamy do 21 września.

Protokół z konsultacji Programu współpracy na 2019 r. :

Ruszamy z Programem współpracy na 2019 r.

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad tworzeniem projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie „Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.

 Zachęcamy Państwa do aktywnego włączenia się w przygotowanie dokumentu, którego treść określi zakres i zasady współdziałania Miasta z sektorem pozarządowym w Bielsku-Białej w przyszłym roku.

Prosimy o wnoszenie propozycji w oparciu o treść Programu współpracy na 2018 r.  Swoje sugestie i uwagi można zgłaszać za pomocą formularza „Propozycje do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.”, który wraz z Programem na rok bieżący znajduje się w poniższych załącznikach:

Formularz można dostarczyć:

 • osobiście do Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (pl. Ratuszowy 6, 
  I piętro, p. 106)
 • e-mailem  na adres:  ngo@bielsko-biala.pl;
 • faxem: nr 33/ 49 71 630.

Czekamy na Państwa propozycje do dnia 3 sierpnia br.  Po ich zebraniu i analizie zostanie przygotowany projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie Programu współpracy na 2019 r.,  który poddany będzie konsultacjom zgodnie z uchwałą NR LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Radni przyjęli SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

W trakcie majowej sesji Rady Miejskiej zostało przedstawione i przyjęte przez radnych Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Bielsko-Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje na temat prowadzonej w 2017 r. współpracy pomiędzy Gminą Bielsko-Biała a sektorem pozarządowym w zakresie pozafinansowym i finansowym.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi o charakterze pozafinansowym obejmowała m.in. prowadzenie internetowego serwisu informacyjnego dotyczącego funkcjonowania Trzeciego sektora w Naszym Mieście  oraz elektronicznej bazy organizacji działających na terenie Bielska-Białej. Udzielano wsparcia infrastrukturalnego oraz szkoleniowo-doradczego, które realizowane było przez zlokalizowany przy pl. Opatrzności Bożej 18 Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, W ramach współpracy pozafinansowej  informowano i współorganizowano szkolenia  dotyczące  problematyki  sektora pozarządowego. Ponadto zorganizowano kolejną edycję Pikniku - Dnia Bielskich Organizacji Pozarządowych, a także zachęcano mieszkańców Bielska-Białej do przekazania 1% swojego podatku na rzecz bielskich organizacji pożytku  publicznego.

Współpraca w zakresie finansowym polegała na zlecaniu organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji. Sprawozdanie zawiera bardzo szczegółowe dane dotyczące m.in. otwartych konkursów i złożonych przez organizacje ofert, zawartych umów oraz kwot udzielonych dotacji. Z najważniejszych danych warto wspomnieć, że z budżetu Gminy przeznaczono na dotacje ponad 7,2 mln zł, zawarto z organizacjami pozarządowymi 175 umów  na realizację zadań publicznych, odbiorcami tych przedsięwzięć było ponad 160 tys. osób.

Warto podkreślić, że na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia br. Rada Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej -  jako organ konsultacyjno-opiniodawczy Prezydenta w zakresie działalności sektora pozarządowego - pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią tego dokumentu, który dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej.