Uproszczone oferty realizacji zadania publicznego (tzw. małe granty)

Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wraz z udzieleniem dotacji na ten cel ze środków publicznych.

Zarządzenie nr ON.0050.2905.2022.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - wsparcie realizacji zadania - Beskidzkie Towarzystwo Sportowe "Rekord".

Realizacja zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wraz z udzieleniem dotacji na ten cel ze środków publicznych.

Zarządzenie nr ON.0050.2904.2022.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - wsparcie realizacji zadania - Fundacja Biegniemy z Mają.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Beskidzkie Towarzystwo Sportowe "Rekord". 

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej złożona przez Beskidzkie Towarzystwo Sportowe "Rekord"  w dniu 19 lipca 2022 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link

 

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Fundacja Biegniemy z Mają. 

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej złożona przez Fundację Biegniemy z Mają w dniu 14 lipca 2022 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link

Realizacja zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego wraz z udzieleniem dotacji na ten cel ze środków publicznych.

Zarządzenie nr ON.0050.2883.2022.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - powierzenie realizacji zadania - Fundacja Ekologiczna ARKA

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Fundacja Ekologiczna Arka.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego złożona przez Fundację Ekologiczną Arka w dniu 24 czerwca 2022 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link

Realizacja zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym wraz z udzieleniem dotacji na ten cel ze środków publicznych.

Zarządzenie nr ON.0050.2749.2022.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - powierzenie realizacji zadania - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Bielsku-Białej

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym złożona przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej w dniu 17 maja 2022 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Krajowe Towarzystwo Autyzmu Odział Terenowy Bielsko-Biała.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych złożona przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Odział Terenowy Bielsko-Biała w dniu 12 maja 2022 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link

Realizacja zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania wraz z udzieleniem dotacji na ten cel ze środków publicznych.

Zarządzenie nr ON.0050.2592.2022.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania - powierzenie realizacji zadania Stowarzyszeniu Ewa-Maja-Krystyna. Kobiety dla kobiet.

Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą wraz z udzieleniem dotacji na ten cel ze środków publicznych.

Zarządzenie nr ON.0050.2587.2022.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą - powierzenie realizacji zadania Towarzystwu Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Ewa-Maja-Krystyna. Kobiety dla kobiet 

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania złożona przez Stowarzyszenie Ewa-Maja-Krystyna. Kobiety dla kobiet w dniu 11 marca 2022 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia 

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia w dniu 10 marca 2022 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link

Realizacja zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wraz z udzieleniem dotacji na ten cel ze środków publicznych.

Zarządzenie nr ON.0050.2500.2022.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - wsparcie zadania realizowanego przez Fundację Muuve.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Fundacja Muuve. 

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej złożona przez Fundację Muuve w dniu 26 stycznia 2022 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link

Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - Beskidzka Fundacja Rozwoju Sportu i Edukacji "EduS".

Zarządzenie nr ON.0050.2354.2021.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - wsparcie zadania realizowanego przez Beskidzką Fundację Rozwoju Sportu i Edukacji "EduS".

Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - Bialski Klub Sportowy "Stal".

Zarządzenie nr ON.0050.2342.2021.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - wsparcie zadania realizowanego przez Bialski Klub Sportowy "Stal".

Realizacja zadania publicznego - Fundacja Faza.

Zarządzenie nr ON.0050.2339.2021.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - wsparcie zadania realizowanego przez Fundację Faza

Realizacja zadania publicznego - Fundacja na rzecz Pomocy Kobietom.

Zarządzenie nr ON.0050.2338.2021.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - wsparcie zadania realizowanego przez Fundację na rzecz Pomocy Kobietom.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Beskidzka Fundacja Rozwoju Sportu i Edukacji "EduS". 

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej złożona przez Beskidzką Fundację Rozwoju Sportu i Edukacji "EduS" w dniu 22 listopada 2021 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Bialski Klub Sportowy "Stal". 

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej złożona przez Bialski Klub Sportowy "Stal' w dniu 18 listopada 2021 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Fundacja Na Rzecz Pomocy Kobietom.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym złożona przez Fundację Na Rzecz Kobiet w dniu 15 listopada 2021 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Fundacja Faza.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego złożona przez Fundację Faza w dniu 15 listopada 2021 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link

Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - Beskidzka Rada Olimpijska.

Zarządzenie nr ON.0050.2276.2021.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - wsparcie zadania realizowanego przez Beskidzką Radę Olimpijską.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Beskidzka Rada Olimpijska.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej złożona przez Beskidzką Radę Olimpijską w dniu 21 października 2021 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link

Realizacja zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - Stowarzyszenie Mieszkańców Wapienicy.

Zarządzenie nr ON.0050.2150.2021.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 6 września 2021 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - wsparcie zadania realizowanego przez Stowarzyszenie Mieszkańców Wapienicy

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Mieszkańców Wapienicy

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym złożona przez Stowarzyszenie Mieszkańców Wapienicy w dniu 25 sierpnia 2021 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link

WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego