Uproszczone oferty realizacji zadania publicznego (tzw. „małe granty)

Realizacja zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - Stowarzyszenie Mieszkańców Wapienicy

Zarządzenie nr ON.0050.2150.2021.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 6 września 2021 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - wsparcie zadania realizowanego przez Stowarzyszenie Mieszkańców Wapienicy

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Mieszkańców Wapienicy

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym złożona przez Stowarzyszenie Mieszkańców Wapienicy w dniu 25 sierpnia 2021 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link

WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego