Bierdiańsk, Ukraina

Bierdiańsk, miasto na Ukrainie, nad Morzem Azowskim. Znane uzdrowisko i ważny ośrodek przemysłowy wschodniej Ukrainy.

Porozumienie:

Umowę o współpracy zawarto 17 września 2000 roku. W podpisanym dokumencie obie strony postanowiły:

  • rozwijać wzajemną współpracę, poszanowanie i zrozumienie partnerskie,
  • pomagać w poznaniu historii i kultury obu narodów oraz popularyzować współczesne osiągnięcia i działania na rzecz rozwoju,
  • zapewnić współpracę w rozwoju demokracji samorządu lokalnego poprzez wymianę doświadczeń i specjalistów,
  • aktywnie wspomagać rozwój współpracy w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego, kultury i sztuki, ochrony zdrowia, sportu i turystyki.

Charakterystyka:

  • Lokalizacja: Szerokość geograficzna 46° 46' Północ, Długość geograficzna 36° 47' Wschód