Kragujevac, Serbia

Kragujevac, miasto w centralnej Serbii, 125 kilometrów na południe od Belgradu; gospodarcze, uniwersyteckie, administracyjne i kulturalne centrum regionu Szumadija i całego kraju.

herb miasta

Porozumienie:

Pamiętając o wspólnych tradycjach historycznych i przyjaznych relacjach między narodami oraz działając w duchu integracji europejskiej władze Kragujevaca i Bielska-Białej podpisały 18 maja 2002 roku umowę o Zawarciu Związku Miast Bliźniaczych.  Zobowiązały się do wzajemnego podtrzymywania i rozwoju przyjacielskich stosunków partnerskich poprzez:

  • wspólne działania mające na celu lepsze poznanie, zrozumienie i zbliżenie mieszkańców obu miast;
  • organizowanie wzajemnych wizyt pracowników samorządowych poświęconych wymianie doświadczeń dotyczących funkcjonowania administracji lokalnej;
  • identyfikację możliwych dziedzin i form współpracy gospodarczej oraz pośrednictwo w nawiązywaniu takiej współpracy;
  • ułatwianie współpracy w dziedzinie kultury, sportu, turystyki, sztuki, zdrowia i pomocy społecznej;
  • realizację, organizowanie i promowanie wspólnych projektów z dziedziny kultury (wystaw, przedstawień, koncertów);
  • współpracę na rzecz pokoju i dobrobytu w Europie i na świecie;
  • wspólne uczestnictwo w europejskich programach regionalnych oraz międzynarodowego zbliżenia i integracji.

Charakterystyka:

W centralnej Serbii, 125 kilometrów na południe od Belgradu, znajduje się gospodarcze, uniwersyteckie, kulturalne i administracyjne centrum regionu Szumadija - KRAGUJEVAC. Liczne odkrycia archeologiczne w bliższej i dalszej okolicy miasta świadczą o tym, że obszar ten był zamieszkały już w okresie paleolitu, a więc przed 40.000 lat. Pierwsza wzmianka o mieście znajduje się w zbiorach tureckich, gdzie mianem Karagovindľa określona się miejscowość położoną na drodze do Belgradu, oddaloną 19 dni drogi od Istambułu. Rozwój miasta rozpoczął się nagle w roku 1818, kiedy książę Milos Obrenović ustanowił Kragujevac stolicą państwa serbskiego, co trwało aż do roku 1841. W okresie tym w Kragujevcu stworzono podstawy serbskiej państwowości, oświaty i kultury nowoczesnej Serbii; pierwsza instytucja sądowa - sąd koleżeński, gimnazjum, drukarnia i teatr. W tym okresie narodziło się bogate dziedzictwo i tradycje kulturalne miasta. Po przeniesieniu stolicy do Belgradu, Kragujevac pozostał poważnym ośrodkiem politycznym. To tutaj odbywają się ważne zgromadzenia serbskiego parlamentu. W budynku Starego Parlamentu, w roku 1878, przeczytane zostały zarządzenia Kongresu Berlińskiego, zgodnie z którymi Serbia ponownie uzyskała niepodległość. Znaczną rolę w podniesieniu rangi miasta odegrało przeniesienie do Kragujevca fabryki armat, która później przekształciła się w Zakład Techniki Wojskowej, podstawę dzisiejszej grupy "Zastava". Wtedy to właściwie położono fundamenty pod rozwój przemysłu, który w ciągu ostatnich wojen przyniósł miastu wielkie zniszczenia. Największą cenę Kragujevac zapłacił 21 września 1941 roku, kiedy to rozstrzelanych zostało ponad tysiąc obywateli miasta, wśród których były dzieci oraz uczniowie szkół średnich. W miejscu tragedii wybudowano muzeum poświęcone temu wydarzeniu. Na znak pamięci w Kragujevcu odbywają się także liczne manifestacje oraz imprezy o charakterze antywojennym, spośród których wymienić należy Międzynarodowy Salon Karykatury Antywojennej. Dziś Kragujevac jest znaczącym gospodarczym, kulturalnym oraz zdrowotnym centrum regionu Szumadija i całej Serbii.

  • Strona miasta: http://www.kragujevac.org.yu
  • Lokalizacja: Szerokość geograficzna 44° 1' Północ, Długość geograficzna 20° 55' Wschód
  • Populacja: 147 000