Cele i zadania w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Urzędu Miejskiego

Podstawa prawna

art. 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym;

PN-ISO/IEC 27001:2017-6 Technika informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wymagania;

PN-ISO/IEC 17799:2007 Technika informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Jednostka odpowiedzialna

Biuro ds. Systemu Zarządzania

Pliki do pobrania

Cele i zadania