Archiwum Aktualności 2016r.

21 stycznia 2016r.

Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej organizuje 26 stycznia 2016 (wtorek) – Spotkanie informacyjne  „Perspektywa 2014-2020 - szanse dla osób fizycznych planujących założyć działalność gospodarczą” - godz. 09.00-12.00. Spotkanie odbywa się w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego – ul. Cieszyńska 367  (sala szkoleniowa – II p.).

21 stycznia 2016r.

Wyjaśnienia dotyczące podstawy prawnej opracowania “Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020" (Kontynuacja PROM2007-2013) - NIEAKTUALNE

15 luty 2016r.

Sprawozdanie za 2015 z realizacji projektów ujętych w “Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020" (Kontynuacja PROM 2007-2013)

Otwarty konkurs na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w 2016 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

3 sierpnia 2016r.

Aktualne wyjaśnienia dotyczące podstawy prawnej opracowania “Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020" (Kontynuacja PROM 2007-2013)

24 sierpnia 2016r.

Miasto Bielsko-Biała zostało uznane i opisane jako jeden z przykładów udanej rewitalizacji   w publikacji Ministerstwa Rozwoju pt. „Dobre praktyki w rewitalizacji polskich miast”.

2 września 2016r.

Na spotkaniu uorganizowanym na spotkaniu organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Bielsko-Biała zostało przedstawione jako przykład dobrych praktyk w zakresie rewitalizacji

link: http://rpo.slaskie.pl/czytaj/prezentacje_rewitalizacja.