Interwencja w sprawie funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt

Podstawa prawna

Ustawa z 21 sierpnia 1997r.o ochronie zwierząt (Dz.U.2013.856 ze zm.)) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U. 2004.158.1657)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Miejskiej

Sposób zgłaszania interwencji:

Termin załatwienia sprawy

zgodnie z przepisami KPA

Telefon kontaktowy

33 497 17 04

Data aktualizacji

12.03.2024 r.