Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Bielska-Białej

Herb Bielska-Białej
Herb Bielska-Białej

8 maja 2023 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/101/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Bielska-Białej.

Konsultacje trwają od 8 maja 2023 r. do 23 maja 2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji dostępne są na stronie: https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-z-mieszkancami/konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly-w-sprawie-zmiany-2
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.bielsko.pl/a,85294,konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-viii1012015-rady-miejskiej-w-biel.html