Jarosław Klimaszewski

Jarosław Klimaszewski – prezydent miasta

Prezydent Miasta Bielska-Białej

Adres e-mail: prezydent@um.bielsko-biala.pl
Telefony do sekretariatu prezydenta:
/33/4971-445, /33/4971-730

Nadzorowane wydziały:

 • Wydział Prasowy (Rzecznik Prasowy Prezydenta)
 • Biuro Ochrony Informacji Niejawnych
 • Wydział Prawny
 • Biuro Regionalnych Inwestycji Terytorialnych
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego
 • Biuro ds. Systemu Zarządzania
 • Stanowisko ds. BHP
 • Inspektor Ochrony Danych

Nadzorowane jednostki:

 • Straż Miejska
 • Powiatowy  Inspektorat  Nadzoru  Budowlanego dla miasta na prawach powiatu Bielsko-Białej
 • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski przyjmuje mieszkańców w ramach skarg i wniosków w czwartki od godz. 12:00 do 16:00 po uprzednim umówieniu spotkania w sekretariacie (Ratusz, I piętro, pokój nr 40).

Jarosław Klimaszewski – urodzony w 1970 roku, absolwent bielskiego Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego oraz psychologii na Uniwersytecie Śląskim, ekonomii w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej oraz studiów MBA na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej; przez dwanaście lat radny Rady Miejskiej Bielska-Białej, w kadencji 2010-2014 jej wiceprzewodniczący, a w kadencji 2014-2018 przewodniczący; wieloletni prezes spółki „Bezalin”, prezes Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego „Aglomeracja Beskidzka”, prezes Stowarzyszenia „Region Beskidy”, członek zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, wiceprzewodniczący zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, prezes OSP w Bielsku-Białej, honorowy członek Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego, prywatnie mąż Ewy i ojciec trójki dzieci – Karoliny, Jakuba i Ryszarda.