Przemysław Kamiński

Przemysław Kamiński

Z-ca Prezydenta Miasta Bielska-Białej

Adres e-mail: kaminski.sekretariat@um.bielsko-biala.pl
Telefon do sekretariatu z-cy prezydenta: /33/ 4971-438

 

Przemysław KAMIŃSKI od 23 marca 2015 roku pełni funkcję Zastępcy Prezydenta Bielska-Białej, nadzorując w mieście sprawy związane z funduszami europejskimi, strategią i rozwojem gospodarczym, nieruchomościami, geodezją, architekturą, drogownictwem, komunikacją miejską i służbą zdrowia. 

Swoją zawodową karierę rozpoczął w 2002 roku od pracy w międzynarodowym koncernie branży automotive. Następnie związany był z sektorem turystycznym, pełniąc funkcję członka zarządu oraz dyrektora ds. handlu i marketingu w jednym z przedsiębiorstw centralnej Polski. Przez kilka lat z powodzeniem zarządzał również prężnie działającą na rodzimym rynku spółką develeoperską. Posiada ponadto bogate doświadczenie w pracy członka rad nadzorczych spółek kapitałowych. 

Równolegle z pracą zawodową aktywnie działał w lokalnym samorządzie. Przez dwa lata był asystentem Prezydenta Bielska-Białej, a w 2010 roku po raz pierwszy zdobył mandat radnego Rady Miejskiej Bielska-Białej. W swojej pierwszej kadencji pracował w komisjach: Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa; Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego oraz Bezpieczeństwa i Samorządności. W kolejnej kadencji ponownie uzyskał elekcję. Tym razem pracował w Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska oraz kontynuował swoją działalność w komisjach Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego oraz Bezpieczeństwa i Samorządności. 

Przemysław Kamiński jest rodowitym bielszczaninem. Ukończył studia wyższe z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami oraz bankowości i finansów międzynarodowych. Jest także absolwentem studiów podyplomowych z zakresu prawa gospodarczego i handlowego oraz rachunkowości o controllingu. Posiada tytuł MBA. 
 

 

Nadzorowane wydziały:

 • Wydział Funduszy Europejskich
 • Wydział Geodezji i Kartografii
 • Wydział Nieruchomości
 • Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego
 • Wydział Urbanistyki i Architektury

Nadzorowane jednostki:

 • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej
 • Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
 • Biuro Rozwoju Miasta w Bielsku-Białej
 • Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • PreZero Bielsko-Biała Spółka Akcyjna
 • Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • „Aqua” Spółka Akcyjna
 • Beskidzkie Centrum Onkologii -Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej
 • SIM Śląsk Południe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością