Nadzór nad eksploatacją urządzeń energetycznych w obiektach gminy Bielska-Białej

Podstawa prawna

Ustawa Prawo Budowlane Dz.U.z 2003r. Nr 207 poz.2016

Jednostka odpowiedzialna

Biuro Zarządzania Energią

Sprawowanie nadzoru nad eksploatacją urządzeń energetycznych w obiektach gminy jest realizowane poprzez prowadzenie monitoringu kosztów i wielkości zużycia mediów energetycznych oraz poprzez nadzór nad czynnościami wykonywanymi w zakresie obsługi, konserwacji i remontów w tych obiektach

1. Prowadzony monitoring umożliwia wprowadzanie do bazy danych Biura Zarządzania Energią (PZE) informacji pozyskanych z umów oraz faktur za media energetyczne i wykorzystanie ich do analizowania wielkości zużyć i kosztów mediów energetycznych w poszczególnych obiektach oraz przeprowadzanie różnorodnych opracowań, wspomagających zarządzanie energetyczne obiektu

W tym celu administrator obiektu dostarcza do PZE umowy energetyczne w celu ich zaparafowania przed ich podpisaniem.

W przypadku obiektów administrowanych przez Miejski Zarząd Oświaty, dla których dostawcy energii nie przekażą danych zbiorowo - zbierane są kopie faktur za media energetyczne w celu ich rejestracji w bazie danych.

Dostawcy energii natomiast przekazują zbiorowe listy danych energetycznych dla obiektów miejskich.

2. Nadzór nad czynnościami wykonywanymi przez osoby zajmujące się obsługą, konserwacją i remontami w obiektach gminy umożliwia podniesienie poziomu eksploatacji i bezpieczeństwa użytkowania urządzeń energetycznych.

W tym celu administrator obiektu zgłasza do PZE potrzeby w zakresie planowanych remontów lub inwestycji (zgłoszenie pisemne).
 
Pracownicy PZE przeprowadzają wizje lokalne na obiekcie, dokonują stosownych pomiarów oraz zbierają potrzebne dane,
a następnie przedstawiają swoje stanowisko w formie pisemnej. 
 
Uczestniczą także w przetargach, a nastepnie w odbiorach powykonawczych zrealizowanych inwestycji,
w trakcie których potwierdzają poprawność wykonanych prac.
 
Administrator informuje PZE o problemach związanych z użytkowaniem energii i urządzeń energetycznych - pracownicy PZE doradzają, w jaki sposób je rozwiązać.