Plebania ewangelicko-augsburska w Białej

Plebania ewangelicko-augsburska w Białej przy ul. Stanisława Staszica 2 – numer rejestru zabytków A/129/76

Udzielenie dotacji celowej w wysokości 270.000,00 PLN na remont konserwatorski elewacji budynku plebanii – realizacja prac 2021 r.

Historia i opis. Budynek powstał w latach 1781 – 1783 jako szkoła ewangelicka. Po roku 1870 adaptowany na plebanię ewangelicką. Stanowi jeden z czołowych przykładów późnego baroku w typie "józefińskim" w Białej. Piętrowy, podpiwniczony, z wysokim, łamanym dachem z naczółkiem. W fasadzie wystrój architektoniczny z czasu budowy: dwa ryzality, zaokrąglone narożniki, gzyms między kondygnacjami i wieńczący. Stolarka bram dwuskrzydłowa, płycinowa z nadświetlem.

Prace polegały na wymianie zużytych tynków oraz naprawie i uczytelnieniu profili gzymsów,  renowacji stolarki drzwiowej, wykonaniu obróbek malarskich, malowaniu elewacji. Całość prac wykonywana była w oparciu o dokumentację projektową i badawczą zatwierdzoną przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Bielsku-Białej.

Materiał zdjęciowy: