Kapliczka w Straconce

Kapliczka wolnostojąca przy ul. Górskiej – numer rejestru zabytków A/677/2020

Udzielenie dotacji celowej w wysokości 50.000,00 PLN na przeprowadzenie remontu zabytkowej kapliczki wolnostojącej polegającego na malowaniu elewacji oraz wymianie zużytego pokrycia dachowego z gontu – realizacja prac 2021 r.

Historia i opis. Zbudowana ok. 1830 r., wzniesiona na rzucie prostokąta z półkolista absydą, z dachem dwuspadowym, od tyłu półstożkowym krytym gontem. Zabytkowa kapliczka jest cennym obiektem związanym życiem religijnym miejscowości Straconka jeszcze sprzed budowy kościoła.

Prace polegały na usunięciu zużytego pokrycia dachowego z gontu i wprowadzeniem nowego pokrycia z gontu modrzewiowego, uzupełnieniu lekkich ubytków w tynku, oraz malowaniu elewacji farbą silikatową w kolorze złamanej bieli.

Materiał zdjęciowy: