Ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko w zakresie hałasu i zanieczyszczeń powietrza

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ochrony Środowiska i Energii

Kontakt

telefon 33 49 71 808, 33 49 71 512

Ostatnia aktualizacja

30.12.2019