Powiatowa Rada Rynku Pracy

Powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej Nr ON.0050.2198.2017.PS z dnia 8 maja 2017 r.

Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy

 1. Pan Henryk Juszczyk - przedstawiciel Miasta Bielska-Białej,
 2. Pan Dariusz Mrzygłód - przedstawiciel Miasta Bielska-Białej,
 3. Pan Janusz Kaps- przedstawiciel Miasta Bielska-Białej,
 4. Pan Grzegorz Szetyński - przedstawiciel Powiatu Bielskiego,
 5. Pan Józef Herzyk - przedstawiciel Powiatu Bielskiego,
 6. Pan Roman Migdał  - przedstawiciel Powiatu Bielskiego,
 7. Pan Marek Bogusz - przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,
 8. Pan Stanisław Młynarczyk - przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,
 9. Pan Adam Zborowski - przedstawiciel Forum Związków Zawodowych,
 10. Pan Mirosław Cebrat - przedstawiciel Śląskiego Związku Pracodawców Prywatnych,
 11. Pan Henryk Rudzki - przedstawiciel Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej,
 12. Pani Agnieszka Koperska - przedstawiciel Loży Bielskiej Business Centre Club,
 13. Pan Stefan Haczek - przedstawiciel Śląskiej Izby Rolniczej,
 14. Pan Ryszard Wójcik - przedstawiciel Rejonowego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych,
 15. Pani Joanna Edelman - przedstawiciel Fundacji Aktywności Społecznej Złote Łany,
 16. Pan Marcin Sanetra - przedstawiciel Stowarzyszenia "Bielskie Centrum Przedsiębiorczości".

Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy – Pan Grzegorz Szetyński
 
Zastępca Przewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy – Pan Dariusz Mrzygłód

Dołączone pliki:

Zarządzenie Prezydenta Miasta

Powiązane podstrony