Uzależnienia i inne problemy społeczne

 

Konferencja na temat uzależnień występujących u młodych ludzi

 

3 listopada 2022 r. w Bielsku-Białej odbyła się Konferencja pt. Uzależnienia behawioralne. Dzieci i młodzież w wirtualnym świecie. Możliwości i zagrożenia”.

Na zaproszenie Prezydenta Miasta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego w konferencji uczestniczyli  specjaliści, nauczyciele, pracownicy pomocy społecznej oraz przedstawiciele służb mundurowych, a także przedstawiciele jednostek pomocy społecznej i rodziny zastępcze z terenu Bielska-Białej.

Konferencję specjalistów rozpoczęła Katarzyna Kudyba wykładem pt. "Czy wiem co dziecko robi w wirtualnym świecie? Piotr Rychły przedstawił wykład "Cyberprzestrzeń i odpowiedzialność prawna nieletnich", a Agnieszka Pawełko przygotowała referat: "Uzależnienia behawioralne a zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży".

Poniżej przedstawiamy materiały z wyżej wymienionych wykładów.

Wykład nr 1 

Wykład nr 2

Wykład nr 3