Karta parkingowa – informacje

Informujemy, że w związku ze zmianą ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. z 2012 r. poz.1137, z późn.zm.), zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 23 października 2013 r. (Dz.U z 2013 r. poz.1446) od dnia 1 lipca 2014 r. karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz instytucji zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych są wydawane przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Lipnickiej 36 w Bielsku-Białej, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2014 r.

Jednostka odpowiedzialna