Zaświadczenie o stanie cywilnym

Podstawa prawna

Art. 44 ustawy z dnia 28 listopada 2014. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016, poz. 2064).

Jednostka odpowiedzialna

Dowolny USC na terenie całego kraju.

Kto może wystąpić z wnioskiem

Z wnioskiem może wystąpić osoba, której zaświadczenie o stanie cywilnym dotyczy.

Wniosek można złożyć w następującej formie:

  • osobiście w USC
  • listownie
  • za pomocą platformy ePUAP

Ważność zaświadczenia o stanie cywilnym:

6 miesięcy od daty sporządzenia.

Opłaty

38 zł opłaty skarbowej.

Płatności w kraju można dokonać:

  • gotówką/ kartą płatniczą w kasach urzędu
  • przelewem na konto ( podając w tytule rodzaj dokumentu i kogo dokument dotyczy)

Nr konta:  04 1020 2313 0000 3502 1094 7770

Opłatę z zagranicy przelewem międzynarodowym należy wpłacić na konto:

Nr IBAN rachunku do wpłat: PL04 1020 2313 0000 3502 1094 7770

Kod BIC Banku PKO BP S.A. : BPKOPLPW

Termin załatwienia sprawy

Zaświadczenie jest wydawane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o wydanie zaświadczenia
  • oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk przelewu bankowego
  • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
  • w przypadku ubiegania się o tłumaczenie urzędowe zaświadczenia o stanie cywilnym: wniosekoryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk przelewu bankowego

UWAGI

Zaświadczenie o stanie cywilnym w formie elektronicznej może być wykorzystane wyłącznie w systemach informatycznych instytucji, do których jest przekazywane. Wydruk takiego zaświadczenia nie jest dokumentem urzędowym.

Jeśli zaświadczenie ma być przedłożone w jednym z państw członkowskich UE, osoba uprawniona do pobrania zaświadczenia może, po złożeniu stosownego wniosku, otrzymać urzędowe tłumaczenie tego dokumentu sporządzone na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich UE.

Opłata za wydanie wielojęzycznego standardowego formularza - tłumaczenia pomocniczego wynosi 17zł.

Jednostka odpowiedzialna