Wydział Urbanistyki i Architektury

Jak załatwić sprawę w wydziale

Jak załatwić sprawę

Zakres Zadań

 • Nadzór nad projektowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 • Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • Sporządzanie decyzji o jednorazowej opłacie od wzrostu wartości nieruchomości.
 • Wydawanie zaświadczeń w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
 • Sporządzanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 • Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę obiektów budowlanych
 • Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 • Rozpatrywanie i przekazywanie odwołań od w/w decyzji.
 • Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy lub rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę oraz zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania obiektu lub jego części
 • Wydawanie zaświadczeń na żądanie strony (m.in. o samodzielności lokali, o stanie zaawansowania budowy)
 • Realizacja przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 • Zatwierdzanie projektów reklam i wydawanie zezwoleń na ich umieszczanie.
 • Uczestniczenie w razie potrzeby w rozprawach Samorządowego Kolegium Odwoławczego a także w rozprawach organizowanych przez Urząd Wojewódzki.
 • Współpraca z Biurem Rozwoju Miasta, z Wydziałem Organizacji i Nadzoru � Biurem Obsługi Interesanta oraz z innymi Wydziałami Urzędu Miejskiego i jednostkami organizacyjnymi Gminy, a w szczególności: z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej, Miejskim Zarządem Dróg oraz Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.

druki i wnioski

Zespół / Stanowisko

Imię i Nazwisko

Pokój

Telefon

Naczelnik wydziału

Dorota Błasiak

 313

(33) 4971-555

Zastępca Naczelnika

Anna Makulska

310A

(33) 4971-553

Ewa Grabska-Gawęda

317

(33) 4971-546

Kancelaria

Sylwia Foltyn

Dawid Grajcarek

Marcin Midor

313

(33) 4971-558

Katarzyna Klisz

Sabina Olek

(33) 4971-556

Zespół Administracji Architektoniczno-Budowlanej

Anna Molikiewicz

Małgorzata Stawinoga

Zbigniew Pietrzykowski

306

(33) 4971-547

Maria Kojder

Katarzyna Borzęcka

Renata Kolarczyk

307

(33) 4971-548

Elżbieta Kubecka

308

(33) 4971-550

Magdalena Caputa – Biegus

Małgorzata Pawlus-Kuś

(33) 4971-549

Katarzyna Podoba

309

(33) 4971-552

Danuta Krawczyk

Helena Parczewska-Korus

(33) 4971-551

Ewa Kaczor

304c

(33) 4971-543

Zespół Urbanistyki

Dorota Badio-Pisarek

Marcin Ulewicz

304b

(33) 4971-544

Urszula Rakszawska

Marta Kasprowicz

(33) 4971-545

Anna Dziendziel

Barbara Różyło

Anna Rodak

Przemysław Bielenin

303

(33) 4971-542

Ewa Partyka

Justyna Guzdek

Olga Siopis-Sicińska

302

(33) 4971-541

Joanna Giczala-Ochodek

Marek Słowik

318

(33) 4971-581

Anna Niesyty

Kornelia Nowak-Majewska

318

(33) 4971-560

Iwona Then-Wilk

Monika Kubeczko

317

(33) 4971-610

Plastyk Miejski

 

Krzysztof Gieleciak

Teresa Porębska

322

(33) 4971 612

Miejski Konserwator Zabytków

 

 

Jacek Konieczny

Dorota Kobiela-Klęczar

Katarzyna Dudek

 310b

(33) 4971 554

Lokalizacja
Plac Ratuszowy 6, III piętro – pokoje nr 302 – 318, Plac Ratuszowy 6, III piętro pokój nr 322 (Plastyk Miejski)
Godziny pracy
godziny pracy Urzędu Miejskiego 
Telefon
33 4971 556, 33 4971 558