Zbiórka odpadów problemowych

Przeterminowane leki można oddać do PSZOK ul. Krakowska 315d, lub Straconki 1 lub wrzucić do specjalnych konfiskatorów, które znajdują się  w niektórych aptekach w naszym mieście - wykaz aptek - tutaj 

 

Elektrośmieci należy oddawać do PSZOK ul. Krakowska 315d, lub przy ul. Straconki 1 lub skorzystać z usług firm odbierających sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.Wykaz firm zajmujących się zbieraniem ZSEiE - tutaj

 

Gmina Bielsko-Biała organizuje również sezonowe zbiórki elektrośmieci w okresie wiosennym oraz jesiennym - harmonogram dostępny  - tutaj

 

Odpady wielkogabarytowe pochodzące z gospodarstw domowych można oddać do PSZOK ul. Krakowska 315d i przy ul. Straconki 1 lub w trakcie tzw. wystawek przydomowych, pozostawić przed nieruchomością - zgodnie z harmonogramem tutaj
(zabudowa jednorodzinna dwa razy do roku, zabudowa wielolokalowa cztery razy do roku)

 

 Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK przy ul. Krakowskiej 315d i przy ul. Straconki 1 przyjmują 6 dni w tygodniu odpady problemowe itp. z gospodarstw domowych. Więcej o działaniu PSZOK -  kliknij tutaj