Interwencja w sprawie ochrony i utrzymania porządku miejsc pamięci narodowej

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2013. 594 ze zm.), ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. 2013. 595 ze  zm.), ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U.2013. 1399 ze zm.).

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Miejskiej

Sposób zgłaszania interwencji

Termin załatwienia sprawy

zgodnie z przepisami KPA

Telefon kontaktowy

33 497 16 91

Data aktualizacji

11.03.2024r.