Interwencja w sprawie unieszkodliwiania zwłok zwierząt

Podstawa prawna

Ustawa z 21 sierpnia 1997r.o ochronie zwierząt (Dz.U.03.106.1002) Ustawa z 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.04.69.625)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Miejskiej

Sposób zgłaszania interwencji:

Termin załatwienia sprawy

w trybie niezwłocznym (pisemna odpowiedź do 30 dni)

Telefon kontaktowy

33 497 17 04 lub całodobowo ZGO S.A. 798 909 524,  Policja 997,  Straż Miejska 986

Data aktualizacji

12.03.2024 r.