Konsultacje społeczne projektu „Rewitalizacji miejskich systemów nadbrzeżnych w mieście Bielsko-Biała".

OBWIESZCZENIE Konsultacje społeczne projektu „Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych w mieście Bielsko-Biała”

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Rewitalizacji miejskich systemów nadbrzeżnych w mieście Bielsko-Biała”. Celem projektu jest wykreowanie zróżnicowanych gatunkowo obszarów i przestrzeni rekreacyjnych, rozbudowa i odnowienie terenów parkowych, odpowiednie ukształtowanie ciągów komunikacyjnych oraz budowa obiektów o charakterze edukacyjnym.

Konsultacje przeprowadzone będą w terminach:

  • 5 czerwiec 2018 r. - godz. 9-12
  • 7 czerwiec 2018 r. - godz. 14-18
  • 12 czerwiec 2018 r. - godz. 9-12
     

Spotkania odbędą się w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1 w sali sesyjnej.

Plik dźwiękowy

Ogłoszenie o konsultacjach

Protokół z konsultacji

Zarządzenie Prezydenta Miasta Bielska Białej